Qrafik göz oxları

Bu makiyaj ruhən zəif, həmçini gündəlik istifadə üçün deyil. Sən bunu podiumlarda görmüsən və indi ev şəraitində etməyi öyrənəcəksən. Dörd sadə addımla öyrən.

 

 

1

PARILTI 

Göz fırçaları ilə göz qapaqlarına parıltılı çəhrayı qammalı göz kölgəsi çək.

 

 

 

 

2

MAYE GÖZ QƏLƏMİ 

Sənə bərk başlıqlı maye –göz kölgəsi lazımdır – onun köməyilə göz kirpiklərin istiqməti böyüncə göz içliyindən göz qırağına qədər xətt çək.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


 

3

  
GÖZ ALTI

Maye göz kölgəsinin köməyilə - rəngi özünüz seçərək – aşağı kirpiklərin istiqamətində vurğula. Lakin yarıya qədər çəkərək dayan. Məhz bu qravik effekt verməyə kömək olacaq. 

 

 

 

4

MAT DODAQLAR

Makiyajı iris rəng çaları ilə tamamla: mat dodaq boyası və ya muss bu məsələdə mükəmməl uyğun gələcəklər. Dörd addım – və sən podiuma hazırsan!

 

 

 

 

Mətn: Şəkil: Oriflame