5 dəqiqəyə saç düzümü: qıvrım-qıvrım saçlar

Qıvrım tellərdən həcmli saç düzümü həm görüş üçün, həm ofisdə müşavirə, çimərlik və ya muzeydə sərgi üçün uyğun gələcək (həm də çox gözəl görünür). Sənə hər şəraitə uyğun üç əla saç yığımı təklif edirik.

ZƏRİF QIVRIM SAÇLAR

  1. Üstdəki tellərini boyun ardında kiçik quyruğa yığ.
  2. Aşağıdakı telləri iki hissəyə böl və tellərin burması üçün orta yumru şotka istifadə edərək onları ardıcıllıqla fenlə qurula. Fenin temperaturunu ortadan sərinədək dəyiş.
  3. Lak ilə fiksasiya et.

ÇİMƏRLİK TELLƏRİ

  1. Tellərin bir hissəsini aşağı quyruğa yığ.
  2. Masaj şotkası ilə tellərini dara.
  3. Obrazına yüngül səliqəsizlik əlavə etmək üçün saçlarını barmaqlarınla çırp.

HOLLİVUD DALĞALARI

  1. Saçlarını iri tellərə ayır.
  2. Saç burmaq üçün 3D-şotka ilə telləri uzunluğunun ortasından darayaraq böyük dalğaları formalaşdır.
  3. Saçlarını barmaqlarınla çırp.

Videodərsə baxmağı sevirsən? Onda bura kliklə.

Mətn: Şəkil: Oriflame