BRONZER VƏ ƏNLİK: BİLMƏLİ OLDUĞUNUZ 3 FƏND

Bronzer və ənlik dərinə zərif qaralma effekti verərək üz cizgilərini vurğuluya bilər. Lakin bu üç sadə fənd üzünə mükəmməl görünüş verəcək.

1. FORMALAŞDIRICI
Sayılan saniyələr ərzində formalaşdırıcı effekt əldə etmək üçün böyük həcmli fırça ilə bronzeri almacığın aşağısına çək. Lakin buxağı gizlətmək üçün çənənin xəttini vurğula. Bu dərinlik effekti yaradaraq qüsurları gizlədəcək.

2. TƏBİİ EFFEKT
Təbii parıltı əldə etmək üçün bronzeri tək yanaqlara deyil, qaşların üst hissəsinə də çək. Həmçinin saç tüklərinin çıxma hissəsini də unutma. 

3. MAKİYAJI YENİLƏMƏK
Makiyajı yeniləmək və ya ona parlaqlıq vermək üçün ənliyi göz qapaqlarına da çəkmək kifayətdir. 

Bura klikləyərək videodərsə bax
Mətn: Şəkil: John Buddee