Üz dərisinə kompleks qulluq nəyə görə lazımdır

Mütəxəssislər inandırıllar ki, gün ərzində iki dəfə - səhər və axşam dərinə dərindən qulluq üçün kifayətdir. “ Dəriyə qulluq” mütəxəssisi Melina Qaleadi məsələyə aydənlıq gətirəcək.

Dəriyə kompleks qulluq necə üstünlüklər verir?

Hər bir məhsul müxtəlif problemlərçün nəzərdə tutulub. Kompleks qulluq isə üz dərisə hərtərəfli qulluq edərək onun ehtiyaclarını ödəyir, onu dərindən təmişləyir, nəmləndirir və qısa müddətdə nəzərəçarpan dəyişikliklərə nail olmağa imkan verir.

Kompleks qulluq dəstinə hansı məhsullar daxildir. 

Dərinə dərindən qulluq etmək və görünən nəticələr əldə etmək üçün biz 4 əsas məhsuldan istifadə etməyi tövsiyə edirik: təmizləyici və tonuslaşdırıcı vasitə, gözətrafı krem, zərdab, həmçinin gündüz və gecə kremi. 


Təmizləyici və tonuslaşdırıcı vasitə arasında nə fərq var? Zərdab tonikdən nəyiylə fərqlənir? 

Düzgün istifadə olunmuş təmişzəyici və tonuslaşdırıcı vasitə nəinki dərini dərindən təmizləyir, həmçinin növbəti istifadə olunacaq vasitələrdən istifadəyə hazırlayır. Təmizləyici vasitələr üz çirkini, əlavə yağı və ölmüş hüceyrələri, tonik isə makiyaj qalıqlarını tımizləyir. Həmçinin tonik dərini bir qədər dartaraq məsamələri azaldır və turşu-qələvi balansını normallaşdırır. 

"Daha yüksək nəticə əldə etmək üçün, biz sənə dörd əsas vasitə olan: təmizləyici və tonuslaşdırıcı vasitə, gözətrafı krem, zərdab, gündüz və gecə kremlərindən istifadə etməyi tövsiyə edirik." 

Nəyə görə kompleks qulluğun ikici mərhələsində gözətrafı kremlərdən istifadə əsasdır?
Gözətrafı krem gündüz və gecə kremlərindən daha yüngül olduğu üçün onlardan əvvəl istifadə olunur. Əgər gündüz və yaxud gecə kremindən sonra istifadə edilərsə dəriyə hopması çətinləşər. 

Nəyə görə gözətrafı kremləri yalnız göz ətrafına çəkmək lazımdır? Göz qapağına çəkmək olmaz.
Çünki göz qapağı təbii olaraq kifayət qədər qidalanır və əlavə qulluğa ehtiyac olmur. Həmçinin əsas yaşlanma əlamətləri məhz gözaltı və gözətrafı qırışlarla nəzərə çarpır.

Başqa sözlə desək vasitələrdən istifadə ardıcıllığı çox böyük əhəmiyyət daşıyır?

Əlbəttə. Əvvəlcə dərini təmizləmək, daha sonra isə ona qulluq etmək lazımdır. Əsas qayda budur: vasitənin strukturu nə qədər mürəkkəbdirsə, onu o qədər gec istifadə etmək lazımdır. 

Nəyə görə zərdabdan istifadə bu qədər vacibdir?

Zərdabın tərkibi yüksəktərkibli antioksidant, turşular və vitaminlərlə zəgindir. Yüngül formul və teksturaya görə zədrab digər qulluq vasitələri ilə müqayisədə üz dərisinə daha yaxşı hopur. 

Gündüz kremi əvəzi gecə kremindən istifadə etmək olar?
Bizim dərimiz təbii olaraq gecə və gündüz növbəsi ilə işləyir. Gündüz dəri ətraf-aləmin zərərli təsirə məruz qalır, gecə isə bərpa olunur. İstifadə etdiyin qulluq vasitələri də bu ritmdə işləməlidirlər. Məsələn, əgər gündüz kreminin tırkibindəki SPF sənin dərini gündən qoruyursa, gecə kremi isə dərini nəmləndirərək qidalandırır. 

Bütün kompleks qulluq vasitələri vacibdirmi? 

Kompleks vasitələrinin əsas xüsusiyyəti bir-birilərini tamamlayaraq yüksək nəticə əldə etməkdir. Biz 3 ay kompleks qulluq vasitələrini kliniki sınaqlardan keçirərək əminliklə  deyə bilərik ki, Ecollagen seriyası vasitələri üz qırışlarını 30 % azaldır, Ultimate Lift isə üz dərisinin elastikliyini 70 % bərpa edir. 

Kompleks qulluğun nəticəsini nə dərəcədə tez görə bilərəm? 

Bizim bütün kliniki sınaqlarımız 12 nəftə ərzində davam edir – bu müddət ərzində biz nəticə əldə edirik. Əgər biz deyiriksə True Perfection üz rəngini 95%-ə qədər parlaqlaşdırır, bu 12 həfdədən sonra olan nəticəni nəzərdə tuturuq. Ancaq bir şeyi də unutmayın ki, hər bir şəxs müxtəlifdir. Genetika və günəşin təsirə nə qədər məruz qalmaq, qida balansı, ətraf aləmin təsiri kimi faktorla da kompleks qulluğun nəticəsinə təsir edə bilirlər.


30863 True perfection serum

30874 TP Eye cream

30871 TP Day cream

30872 TP Night Cream

31309 TP Face mask


Mətn: Şəkil: Fotolia, Oriflame