Premium ətirlər necə yaradılır?

Bu sualla biz yeni Sublime Nature ətirləri kolleksiyasının müəllifi, usta-ətriyyatçı Natalı Lorsona müraciət etdik. Daha çox oxu.

1.    PREMİUM ƏTİR  — NƏ DEMƏKDİR? ЭТО КАКОЙ?
"Qeyri-adi adi xüsusiyyətli nadir və dəyərli inqredientlər — mənim üçün premium ətrin yaradılmasında əsas şərtlərdən biridir".

2. "PREMİUN" TERMİNİ SİZİN ÜÇÜN NƏ DEMƏKDİR? 
"Bu unikallıqdır. Mən məhz qeyri-adi ətirləri qiymətləndirənlər üçün kolleksiya yaratdıq. Mən hədəf nöqtəm gözəllik, harmoniya və keyfiyyət oldu."

3. TUBEROSA VƏ TONKA BEAN ƏTİRLƏRİNİN UNİKALLIĞI NƏDƏDİR?
"Mən bu kolleksiyanı eleqantlılıq və unikallığın dueti kimi də aqdlandırıram. Onların qoxularını təbiətdə hiss etdiyimiz kimi ətirlər də çox hərtərəflidilər. Mənim üçün ətrin əks olunması və inqredientlərin tamamilə səslənməs olduqca vacibdir. Tuberoza və tonka paxlaları obyektivlik hissləri yaradır".

4.
İnqredient seçimində mən keyfiyyətə üstünlük verirəm. Daha sonra inqredientləri digəriləri ilə birləşdirərək bir-birilərinə təsirlərinə baxıram  — güclərini artırıram və ya azaldaraq ideal vəziyyətə gətirib çıxardıram. Məsələn, Sublime Nature Tuberose parfümu üçün bu notları tapmaq üçün mənə tam bir il lazım oldu.  

5. İNQREDİENTLƏRİ NECƏ SEÇİRSİZ VƏ NƏYƏ GÖRƏ MƏHZ TUBEROZA VƏ  TONKA PAXLALARI? 
Tuberoza — dəyərli parfüm inqredientlərindən biridir. Bu gülü həmçinin "Gecə şəhzadəsi" də adlandırırlar, çünki tuberoza yalnız gecələr açılır. Bəlkə də, bütün ağ güllər arasında ən cazibədar və cəlbedici ətirdir. Bir neçə il öncıə mən Hindistana səyahıt etmişdim. Mən hələ də çiçək sahələrində gəzərkən dolğun yaşıl və pudra ətirli güllərin vəhdətini təşkil edən qoxu duyğularını xatırlayıram. 

Diprekirs deyilən ağac var. O braziliyanın tropik meşələrində mpvcüddur. Onun meyvələri — tonka paxlaları — vanil, badam, darçın və karamel notlarını birləşməsi ilə seçilir. Məhsul yığımının çətinliyi tonka paxlalarını ətriyyat dünyasında ən dəyərli və bahalı inqredientlərdən biri edir. 

5.    ƏTİR DUYĞULARI XATIRLADIR. KOLLEKSİYANIN YARADILMASINDA HANSI XÜSUSİ ANLARA DİQQƏT VERMİSİZ? 
Tuberoza ətrini unudulmaz edən və asanlıqla tanınan dolğun yaşıl, pudra və çiçək nanslarına malikdir.  Ətirlərin yaradılmasında istifadə olunan ağ gülləri qadınlar may ayından dekabr ayına qədər hər gün səhər yığırlar. Tuberozanın çiçəklənməsi zamanı, zərif rosa səslənir  — məhz bu vaxt mən Sublime Nature Tuberose ətrini yaratmaq istərdim.

Tonka paxlalarının məhsulları musson yağışlarından sonra yığılır. Paxlalar günəşdən quruduqdan sonra  onların üzərinə ağ pərdə - kristal kumarin yaranır.  Bu tonka paxlalarının "ürəyidir": ədviyyəli təravət və qurman notları. Məhz açılışın bu yüksək nöqtəsi Sublime Nature Tonka Bean ətrində təsvir edilmişdir. 

6. SİZ ƏTRİYYATÇI,  MÜKAFATLARIN SAHİBİ VƏ 
ÇOXLU PARFÜMLƏRİN MÜƏLLİFİSİZ. BU İKİ ƏTRİ SİZ NECƏ QİYMƏTLƏNDİRƏ BİLƏRSİZ? 

Sublime Nature Tuberosa — çiçəkli və təravətləndirici, ağ çiçəkli bir buket kimi, şəfəqdə yaranır. notun zahiri yüngüllüyünə baxmayaraq, o kifayıt qıdır  yüngül notdur. Sublime Nature Tonka Bean  — çox hissiyytalı və hərtərəfli ətirdir. Ondan istifadə edərkən, o sanki ikinci dəri kimi oturur. 

Natali Lorsonun müsahibəsini buradan dinləyə bilərsiz.

Mətn: Şəkil: Oriflame / Getty