Sənə neçə yaş vermək olar?

Bir dəfə səhər yuxudan ayılıb güzgüyə baxdıqda anlayacaqsan, istədiyin qədər cavan görsənmirsən. Ancaq panikaya düşməyə ehtiyac yoxdur: Но рано впадать в панику: AGE REFLECTTM layihəsi üzərində işləyən Eva Merevillə məsələyə aydınlıq gətirəcəyik.

Расскажи, пожалуйста, в чем суть проекта AGE REFLECTTM?

В 2012 году Oriflame начал всеобъемлющее исследование того, как мы воспринимаем возраст человека по его внешнему виду. Мы изучили лица более чем тысячи женщин, проживающих в разных странах и принадлежащих разным культурам, этническим и возрастным группам. Мы подробно изучали 23 черты лица, чтобы выяснить, какие из них влияют на визуальное восприятие возраста.


С какой целью Oriflame предпринял такое исследование?
Четыре из пяти женщин не выглядят на свой возраст. Восприятие возраста – это очень интересная тема! Также она является новой для индустрии красоты.  Понимая, как именно работает визуальное восприятие возраста, мы сможем воздействовать на конкретные признаки старения, тем самым помогая женщинам выглядеть моложе.


"Понимая, как именно работает визуальное восприятие возраста, мы сможем воздействовать на конкретные признаки старения, тем самым помогая женщинам выглядеть моложе."AGE REFLECTTM layihəsi nədən ibarətdir?

 2012-ci ildə Orifleym bizim insanların xarici görünüşünə görə onun yaşını necı müəyyən etdiyim barədə tətqiqata başladı. Biz müxtəlif yaş, etnik, mədəni qruplardan və həmçinin müxtəlif ölkələrdən olan minlərlə qadın üzərində tədqiqat apardıq. Biz insanın vizual qavranmasını əks etdirən üz cizgisini müəyyən etmək üçün 23 üz cizgisini nəzərdən keçirmişik.

 – Orifleym hansı mədsədlə bu tətqiqatı aparıb?
Beş qadında dördü öz yaşında görünmür. Yaşın qəbul olunması çox maraqlı mövzudur! Bu həmçinin gözəllik industriyasında yenilikdir. Vizual olaraq qadının yaşının nədən müəyyən edilməsi prinsepinin necə işlədiyini anlasaq onlara cavan görsənmələrinə də kömək edə bilərik.
Vizual olaraq qadının yaşının nədən müəyyən edilməsi prinsepinin necə işlədiyini anlasaq onlara cavan görsənmələrinə də kömək edə bilərik.”
– Tətqiqatın əsas nəticəsi nə oldu?

 Tətqiqat zamanı biz 12-si insanın vizual yaşının təyin olunmasına kömək edən ümumi 23 əsas səbəb tapdıq. Məsələn, Asiya ölkələrinin qadınlarında yaş həddinin müəyyən olunması daha çox üz tonundan asılıdır. Dəri rənginin solğunlaşması, hiperpiqmentləşmə vizual olaraq qadının yaşının qavranmasına güclü təsir göstərir.

Hərçənd Avropa qadınlarında da yaşın müəyyən olunmasında üz tonun çox böyük rolu olsa da, daha çox göz və alın nahiyyəsindəki qırışlar  çox əhəmiyyət daşıyır. Ağız və cənə hissəsində dəri sallanması və həmçinin dərinin elastikliyinin itirilməsi daha çox Avropa qadınlarına əlamətdir.

                            “Hər yaş həddində müxtəlif qadınların individual dəri təlabatları vardır. Demək hər hansısa konkret yaş həddinə görə kosmetika təklif etmək azdır ».

 Bəs sonra? Orifleym tətqiqatın nəticələri əsasında məhsul istehsal edəcəkmi
AGE REFLECTTM lahiyyəsinin nəticələri bizə yaşın vizual qavranmasına, yaşlanmanın əsas əlamətlərini yenidən anlamağımıza və gələcəkdə hansı istiqamətdə işləyəcəyimizə kömək oldu.
Yaşlanmanın 12 əlaməti:


 1.Yerli qızarmalar
2. Daha tünd dəri tonu
3. Qeyri-bərabər dəri tonu
4. Solğun üz rəngi
5.Genişlənmiş məsamələr.
6. Göz ətrafı qırışlar
7. Kobudlaşmış dəri
8. Göz kənarlarında qırış
9. Qaşlar arası qırış
10. Dodaq üstü qırışlar
11. Alında qırışlar
12. Dodaq yanı qırış/Dəri sallanması


Mətn: Şəkil: Shutterstock