İrina Mitroşkinadan 3 cəsarətli görünüş

Ulduz vizajisti İrina Mitroşkina xüsusi bir hadisə üçün nə cür makiyaj seçməyi yaxşı bilir. Əsas ulduzun yeni THE ONE Tremendous pişik baxışı effektli tuşun olduğu üç sadə görünüşü təkrarlamağa çalış.

Yayılmış oxlarla makiyaj
Oxlar hər zamanın klassikasıdır. Pişik baxışı effektli THE ONE Tremendous tuşunun ahəngdar şəkildə tamalayacaq, yayılma ilə daha trendli variantı sınamağı təklif edirəm.

 

1. NƏM SÜNGƏRLƏ THE ONE EVERLASTING SYNC adaptiv tonal əsası tətbiq et. Süngərin silikon tərəfi ilə məhsulu toplayırıq, yumşaq tərəfi ilə isə qarışdırırıq.

2. THE ONE göz kölgələri ilə qaşlara istədiyin formanı ver. Yüngül ştrixlərlə əvvəlcə quyruğu, sonra isə bütün qaşı doldururuq. Yaymaq üçün mütləq tükcüklərin üzərindən fırça ilə keç.

3. Tonal krem üzün təbii həcmini itirdi. Üz ifadəsini bərpa etmək üçün THE ONE KONTURİNQ PALETİNDƏN istifadə et. KONTURİNQ FIRÇASINA bir az məhsul yığ və yanaq sümüklərini, üz və alın konturunu vurğula.

4. Gələcək oxlar üçün baza olaraq, THE ONE GÖZ QAPAQLARI ÜÇÜN PRAYMERDƏN istifadə et. O, ət rəngdədir, buna görə makiyaj üçün əsas kimi idealdır.

5. Hərəkətli göz qapağının bütün səthinə GENİŞ FIRÇADAN istifadə edərək NEYTRAL ÇALARLI MAT KÖLGƏLƏRİ çək. Əsas nüd çalar dəri tonunu bərabərləşdirir və onunla makiyaj daha uzun müddət davamlı qalacaq.

6. Ən maraqlı hissəyə keçirik: oxlar! Qara çalarlı THE ONE HIGH IMPACT GÖZLƏR ÜÇÜN QƏLƏM-LAYNERİ GÖTÜR, baxışın əlavə dərinliyini təmin etmək üçün kiprik boşluğunu çək və gözün konturu boyunca xətt çək. Gözün daxili küncünə yaxın oxun qalınlığı minimum olmalıdır. Biz pişik baxışı effektini yaradırıq, buna görə xarici küncdəki ox daha geniş və daha aktiv olmalıdır, oxun ucu isə kiprik konturunu vizual olaraq davam etdirərək yuxarıya doğru getməlidir. ƏYRİ FIRÇA sənə məhsulu bərabər şəkildə yaymağa və istədiyiniz formanı yaratmağa kömək edəcək.

7. THE ONE QARA KÖMÜR ÇALARLI KÖLGƏLƏRDƏN istifadə edərək oxu yuxarı kontur boyunca bir az yay.

 

Rəngli insta-makiyaj

Rəngli smoki - bu, klassikaya dair yeni baxışdır. İnstaqram ulduzlarına bənzər axan pişik baxışı yaratmaq üçün bizə çoxlu, uzun kipriklər lazımdır.

 
1. Əvvəlki meykapda olduğu kimi ilk addımları təkrarla: tonu çək, qaşları vurğula və yüngül konturinq et.

2. Bütün hərəkətli göz qapağı səthinə MAT QƏHVƏYİ ÇALAR çək.

3. MAT YAŞIL ÇALAR vasitəsi ilə vurğu yarat: gözün daxili küncündə çəkməyə başla və istədiyin effekti əldə etmək üçün alnın kənarlarına doğru uzat.
4. Parıltı üçün gözün daxili künclərinə və qaşın altına THE ONE ILLUSKIN MAYE XAYLAYTERİ əlavə et.

5. Son mərhələ: PİŞİK BAXIŞI EFFEKTLİ THE ONE TREMENDOUS tuşu ilə kiprikləri sıx şəkildə boyayırıq. Gözlərin künclərindəki kiprikləri bir neçə dəfə boyayırıq. Ürək şəklində olan fibra sayəsində kipriklər əlavə uzanma alır, formulanın tərkibinə daxil olan mikrofibra ekstremal həcm yaradır.

6. Makiyajdaki vurğu gözlərə olduğu üçün, dodaqlara NEYTRAL ÇALARLI QALICI DODAQ PARILDADICISINI çəkəcəyəm.

 Dodaqlara vurğu ilə makiyaj

Pişik baxışı effektini sadəcə bir tuş ilə etmək olar: kiprikləri düzgün boyamaq kifayətdir. THE ONE TREMENDOUS PİŞİK BAXIŞI EFFEKTLİ tuş xüsusi tuş forması və həcmli formulası sayəsində dəbli görünüş yaratmağa kömək edəcək.

 

1. İlk meykapdaki addımları təkrarla: tonu çək, qaşları vurğula, yüngül konturinq əlavə et.

2. Üzə təravət vermək üçün yanaq almacıqlarına ənlik əlavə et. ŞAFTALI ÇALARLI THE ONE MAKE-UP PRO REFİL-ƏNLİK XOŞUMA GƏLİR.

3.THE ONE ILLUSKIN maye XAYLAYTERİ üzün çıxan hissələrinə çək. Onu həmçinin körpücük sümükləri və çiyinlərə çəkmək olar, əgər onlar açıqdır.

4. Kiprikləri THE ONE TREMENDOUS PİŞİK BAXIŞ EFFEKTLİ tuş ilə yaxşıca boya. Hərəkətlər böyümə xəttindən diaqonal şəkildə yuxarıya, burun körpüsündən alnın kənarlarına qədər olmalıdır. Köklər yaxşıca boyansa, layner effektini alacağıq.

5. Dodaqlara keçirik. Yuxarı dodaq üstündəki işarəni maye xaylayterlə vurğula.

6. Dodaqları vizual olaraq böyütmək üçün təbii çalara uyğun olan və ya ondan bir az kənara çıxaraq dodaq qələmi çək. Dodaqlara vurğu ilə axşam görünüşü üçün ŞƏRAB ÇALARLI THE ONE DODAQ QƏLƏMİNİ məsləhət görürəm.

7.Həcmli effekt yaratmaq üçün bir ton daha açıq dodaq boyasını çək: MORUQ ÇALARLI ULTRA KREMLİ DODAQ BOYASI THE ONE COLOUR STYLIST ULTIMATE 5-İ 1-DƏ.