Dəriniz üçün 7 təsirli inqredient

Onsuz yaşaya bilərik, amma istəmirik - və niyə etiketdə axtarmaq lazımdır deyirik.

PEPTİDLƏR
Peptidlərin molekulları amin turşularından ibarətdir və dəri elastikliyini və cavanlığını  təmin edən zülallar olan  kollagen və elastin sintezini stimullaşdırır. Peptidlər sübut olunmuş yaşəleyhinə tərkibə malikdir – əgər sən qırışlarını azaltmaq və dərinə parlaqlıq vermək istəyirsənsə onlar mütləqdir.

Harada tapmaq olar: NovAge Ecollagen Wrinkle Power kompleks qulluq 

ALFA-HİDROKSİD TURŞULARI (ANA)
ANA-turşuları epidermisin (korneaositlər) ən üst təbəqəsindəki hüceyrələr arası əlaqəni neytrallaşdırmaq yolu ilə yüngül cilalama bacarığına malikdir. Vacib tədbirdən bir neçə gün öncədən ANA-turşuları tərkibli vasitələrdən istifadə et: dəri yenilənəcək və daha sağlam görünəcəkdir.

Harada tapmaq olar: NovAge yeniləyici üz üçün pilinq  

BETA- HİDROKSİD TURŞULARI (VNA)
VNA-turşuları əlavə karbon qruplarına malikdir, hansı ki, əsasən səthdə təsir göstərən ANA-turşularından fərqli olaraq yağda həll olur və epidermisin altında dərinə axmağa imkan verir. Bu qrupun ən məşhur turşusu – salisil turşusudur, o məsamələri təmizləməyə və qara nöqtələrin yaranmasının qarşısını almağa kömək edir. Problemli dərilər üçün əvəzedilməzdir!

Harada tapmaq olar: NovAge yeniləyici üz pilinqi  

NİASİNAMİD 
Niasinamid – dərini bərpa edən və hüceyrə yenilənməsini stimullaşdıran, suda həll olan B3 vitaminidir. O, təbii müdafiə baryerini möhkəmləndirməkdən əlavə qızarmalarla mübarizədə əvəzedilməz olan melanin istehsalını azaldır.

Harada tapmaq olar: NovAge qızartı əleyhinə üz kremi  

C VİTAMİNİ 
Sərbəst radikalların mənfi təsirindən qoruyan və melanin yaranması prosesini zəiflədən və kollagen istehsalını stimullaşdıran bitki mənşəli güclü antioksidantdır. Dərin solğunlaşdıqda və intensiv bərpaya ehtiyac duyduğunda C vitamini tərkibli vasitələr seç.

Harada tapmaq olar: NovAge bərpaedici parça üz maskası 

QLİKOLİK TURŞUSU
Təbiətdə qlikolik turşusunu üzümün və şəkər qamışının tərkibində tapmaq olar. Qalan ANA-turşularından onu,  kompanentlərə dəridə dərinə axmağa kömək edən və akne, yara izləri və digər qüsurlarla  effektiv mübarizə aparan  yüksəkolmayan molekulyar kütlə və aşağı turşululuq fərqləndirir. Nəticə - aydınlaşma və daha bərabər ton.

Harada tapmaq olar: NovAge ikifazalı dəri yenilənməsi üçün pilinq 

HİALURON TURŞUSU
Hialuron turşusu epidermisdə təbii yollarla istehsal olunur, yalnız onun miqdarı yaşala əlaqədar azalır. O, süngər kimi öz kütləsindən 1000 dəfə artıq nəm kütləsini udur və özündə saxlayır. Dərini intensiv şəkildə nəmləndirir və hamarlaşdırır, təbii müdafiə baryerinin formalaşmasına imkan verir

Harada tapmaq olar: NovAge Ecollagen Wrinkle Power qırış əleyhinə üz zərdabı 

Peptides 
Peptides can help to increase collagen production in the skin. They are made up of amino acids, which are the building blocks of proteins – basically what your skin is mainly made of! Peptides are often found in anti-ageing products and are your go-to if you want to smooth out wrinkles and keep your skin looking young.

AHA - Alpha Hydroxy Acid 
Alpha Hydroxy Acids are chemical exfoliants that can be found naturally in things like fruit and milk, that help to loosen dead skin cells to reveal the fresh new skin underneath. Use AHA’s a few days before a big event to make your skin look fresh and glowing.

Niacinamide 
Niacinamide is the active for of vitamin B3. Often found in serums and masks, it can help reduce redness, strengthen the skin barrier and reduce melanin production, which means it can also help reduce pigmentation.

BHA - Beta Hydroxy Acid 
Beta Hydroxy Acids are chemical exfoliants. The most well-known BHA is salicylic acid. It helps to remove dead skin cells, prevent blackhead formation, clean out pores and improve texture and smoothness. It works to clean inside the pore (in contrast to AHA which primarily work on the skin’s surface) and has skin calming properties.

Vitamin C 
You may know it as the cure-all for all minor winter ailments, but it also works wonders on the skin. It’s a powerful antioxidant found in fruits and vegetables and is used in skin care to help brighten the skin and reduce dark spots and signs of ageing.

Glycolic Acid 
Glycolic Acid is an AHA, and what’s so great about it is that it not only exfoliates to help smooths out fine lines and uneven texture, but also helps hydrate the skin.

Hyaluronic Acid 
If you haven’t been heard of Hyaluronic acid by now, you’re missing out on some serious hydration. Hyaluronic acid is a natural substance already found in the human body and can hold up to 1000 times its own weight in water, and when massaged into your skin – makes it feel super moisturised and dewy.

Peptides 
Peptides can help to increase collagen production in the skin. They are made up of amino acids, which are the building blocks of proteins – basically what your skin is mainly made of! Peptides are often found in anti-ageing products and are your go-to if you want to smooth out wrinkles and keep your skin looking young.

AHA - Alpha Hydroxy Acid 
Alpha Hydroxy Acids are chemical exfoliants that can be found naturally in things like fruit and milk, that help to loosen dead skin cells to reveal the fresh new skin underneath. Use AHA’s a few days before a big event to make your skin look fresh and glowing.

Niacinamide 
Niacinamide is the active for of vitamin B3. Often found in serums and masks, it can help reduce redness, strengthen the skin barrier and reduce melanin production, which means it can also help reduce pigmentation.

BHA - Beta Hydroxy Acid 
Beta Hydroxy Acids are chemical exfoliants. The most well-known BHA is salicylic acid. It helps to remove dead skin cells, prevent blackhead formation, clean out pores and improve texture and smoothness. It works to clean inside the pore (in contrast to AHA which primarily work on the skin’s surface) and has skin calming properties.

Vitamin C 
You may know it as the cure-all for all minor winter ailments, but it also works wonders on the skin. It’s a powerful antioxidant found in fruits and vegetables and is used in skin care to help brighten the skin and reduce dark spots and signs of ageing.

Glycolic Acid 
Glycolic Acid is an AHA, and what’s so great about it is that it not only exfoliates to help smooths out fine lines and uneven texture, but also helps hydrate the skin.

Hyaluronic Acid 
If you haven’t been heard of Hyaluronic acid by now, you’re missing out on some serious hydration. Hyaluronic acid is a natural substance already found in the human body and can hold up to 1000 times its own weight in water, and when massaged into your skin – makes it feel super moisturised and dewy.

Peptides 
Peptides can help to increase collagen production in the skin. They are made up of amino acids, which are the building blocks of proteins – basically what your skin is mainly made of! Peptides are often found in anti-ageing products and are your go-to if you want to smooth out wrinkles and keep your skin looking young.

AHA - Alpha Hydroxy Acid 
Alpha Hydroxy Acids are chemical exfoliants that can be found naturally in things like fruit and milk, that help to loosen dead skin cells to reveal the fresh new skin underneath. Use AHA’s a few days before a big event to make your skin look fresh and glowing.

Niacinamide 
Niacinamide is the active for of vitamin B3. Often found in serums and masks, it can help reduce redness, strengthen the skin barrier and reduce melanin production, which means it can also help reduce pigmentation.

BHA - Beta Hydroxy Acid 
Beta Hydroxy Acids are chemical exfoliants. The most well-known BHA is salicylic acid. It helps to remove dead skin cells, prevent blackhead formation, clean out pores and improve texture and smoothness. It works to clean inside the pore (in contrast to AHA which primarily work on the skin’s surface) and has skin calming properties.

Vitamin C 
You may know it as the cure-all for all minor winter ailments, but it also works wonders on the skin. It’s a powerful antioxidant found in fruits and vegetables and is used in skin care to help brighten the skin and reduce dark spots and signs of ageing.

Glycolic Acid 
Glycolic Acid is an AHA, and what’s so great about it is that it not only exfoliates to help smooths out fine lines and uneven texture, but also helps hydrate the skin.

Hyaluronic Acid 
If you haven’t been heard of Hyaluronic acid by now, you’re missing out on some serious hydration. Hyaluronic acid is a natural substance already found in the human body and can hold up to 1000 times its own weight in water, and when massaged into your skin – makes it feel super moisturised and dewy.

Peptides 
Peptides can help to increase collagen production in the skin. They are made up of amino acids, which are the building blocks of proteins – basically what your skin is mainly made of! Peptides are often found in anti-ageing products and are your go-to if you want to smooth out wrinkles and keep your skin looking young.

AHA - Alpha Hydroxy Acid 
Alpha Hydroxy Acids are chemical exfoliants that can be found naturally in things like fruit and milk, that help to loosen dead skin cells to reveal the fresh new skin underneath. Use AHA’s a few days before a big event to make your skin look fresh and glowing.

Niacinamide 
Niacinamide is the active for of vitamin B3. Often found in serums and masks, it can help reduce redness, strengthen the skin barrier and reduce melanin production, which means it can also help reduce pigmentation.

BHA - Beta Hydroxy Acid 
Beta Hydroxy Acids are chemical exfoliants. The most well-known BHA is salicylic acid. It helps to remove dead skin cells, prevent blackhead formation, clean out pores and improve texture and smoothness. It works to clean inside the pore (in contrast to AHA which primarily work on the skin’s surface) and has skin calming properties.

Vitamin C 
You may know it as the cure-all for all minor winter ailments, but it also works wonders on the skin. It’s a powerful antioxidant found in fruits and vegetables and is used in skin care to help brighten the skin and reduce dark spots and signs of ageing.

Glycolic Acid 
Glycolic Acid is an AHA, and what’s so great about it is that it not only exfoliates to help smooths out fine lines and uneven texture, but also helps hydrate the skin.

Hyaluronic Acid 
If you haven’t been heard of Hyaluronic acid by now, you’re missing out on some serious hydration. Hyaluronic acid is a natural substance already found in the human body and can hold up to 1000 times its own weight in water, and when massaged into your skin – makes it feel super moisturised and dewy.

Peptides 
Peptides can help to increase collagen production in the skin. They are made up of amino acids, which are the building blocks of proteins – basically what your skin is mainly made of! Peptides are often found in anti-ageing products and are your go-to if you want to smooth out wrinkles and keep your skin looking young.

AHA - Alpha Hydroxy Acid 
Alpha Hydroxy Acids are chemical exfoliants that can be found naturally in things like fruit and milk, that help to loosen dead skin cells to reveal the fresh new skin underneath. Use AHA’s a few days before a big event to make your skin look fresh and glowing.

Niacinamide 
Niacinamide is the active for of vitamin B3. Often found in serums and masks, it can help reduce redness, strengthen the skin barrier and reduce melanin production, which means it can also help reduce pigmentation.

BHA - Beta Hydroxy Acid 
Beta Hydroxy Acids are chemical exfoliants. The most well-known BHA is salicylic acid. It helps to remove dead skin cells, prevent blackhead formation, clean out pores and improve texture and smoothness. It works to clean inside the pore (in contrast to AHA which primarily work on the skin’s surface) and has skin calming properties.

Vitamin C 
You may know it as the cure-all for all minor winter ailments, but it also works wonders on the skin. It’s a powerful antioxidant found in fruits and vegetables and is used in skin care to help brighten the skin and reduce dark spots and signs of ageing.

Glycolic Acid 
Glycolic Acid is an AHA, and what’s so great about it is that it not only exfoliates to help smooths out fine lines and uneven texture, but also helps hydrate the skin.

Hyaluronic Acid 
If you haven’t been heard of Hyaluronic acid by now, you’re missing out on some serious hydration. Hyaluronic acid is a natural substance already found in the human body and can hold up to 1000 times its own weight in water, and when massaged into your skin – makes it feel super moisturised and dewy.

Mətn: Şəkil: Oriflame