Mükəmməl uyğunluq: Oriflame dəriyə qulluq vasitələrini necə hazırlayır

Oriflame Avropada birbaşa satış üzrə ilk şirkət olaraq təbii inqredientlər əsasında yaranmış üz dərisinə qulluq vasitələri təqdim edirdi. Burada əsas rol tətqiqatlar və işləmələr aparan insanlarda idi. Gəlin onlarla yaxından tanış olun!

ELM VƏ TƏBİƏT: TARİXƏ BAXIŞ

Təbii məhsullarla dəriyə qulluq mövzusu – Orifleym üçün yeni deyil. Artıq 1967-ci ildə məhsulların qaz hissəciklərinə malik olmaması o dövr üçün inqilabi bir anlayış idi. Çünki bu allergiya və astma xəstələri üçün məhsullardan istifadə etməyə imkan yaradırdı. Qısa zamanda bu cür yanaşma kosmetika sənayesində əsas trendlərdən biri oldu.  

Biz həmişə məhsullarımızın keyfiyətinin artırılması ilə məşğuluq. Hər zaman daha effektli həllər tapmaq və sabit inkişaf prinsipi ilə işləmək bizim əsas məqsədlərimizdəndir. Bizim təbiətə hörmətimiz ilbəil artır. Oriflame alimləri yorulmadan faydalı inqredientlər tapır, dünya üzrə bütün bitkiləri sınaqdan keçirir, həmçinin quruda və suda bitən bitkiləri araşdırırlar. Bu yolda bizim vacib kəşflərimiz heç də az deyil.

Məsələn, biz günəşdən qorunma məhsullarını təbii inqredietlərlə hazırlayan ilk kosmetik brendik. Həmçinin Oriflame – birbaşa satış üzrə yeganə şirkətdir ki, bitkilərin gövdə hüceyrələrinin şüalandırılmasını öz laboratoriyalarında həyata keçirirlər. Bizim Ecobeauty seriyamızın məhsulları Fairtrade, Ecocert, Veqan cəmiyyəti və Meşələrin müdafiəsi birliyindən sertifikatlarına malikdir olmasa olduqca qürurvericidirlər.   


ORIFLEYMİN SİRLİ FORMULU

Bu unikal açılışlar Orifleymin unikal və proqressiv imkanlarlı sayəsində mümkün olub. Onun yaradılmasında əsas rolu tətqiqatlar üzrə baş vise-prezident Meri Lord oynayıb. 

Meri şirkətdə 35 il çalışır və çalışdığı ilk gündən indiyə qədər Orifleymin yüksək kvalifikasiy keçmiş işçilər götürməsi üçün çalışır. 

Hal-hazırda bizim elmi tətqiqat mərkəzində yüzdən çox insan çalışır. Onları bir-birilərindən yaradıcı düşüncə, maraq, yaxşı təsəvvür fərqləndirərək. Çünki bu cəhətlər mühüm kəşflər edilməsi üçün zəruri keyfiyyətlərdir. 

Yeniliklər hər zaman çox saylı nümunələr və sınaqların nəticəsidir. Biz onları özümüzün tətqiqat mərkəzində klikiniki sınaqlardan keçiririk. Bununla da məhsulların yüksək keyfiyyətini və səmərəliliyinin təmin edirik.

Bu aşağıdakı kimi baş verir: məsələn, bizim komandada hər bir məhsulun ayrılıqda əldə etdiyi nəticə ilə müqayisədə dəriyə kompleks qulluq nəticələri ilə iş aparmaq lazım oldu. Tətqiqatlar zamanı aydın olunmuşdur ki, məhsulların kompleks halında istifadəsi onların ayrı-ayrılıqdan istifadəsindən daha effektlidir. Bu çox böyük fəqdir! Bu da o deməkdir ki, biz nəinki müştərilərimizə lazimi məhsullar seçməyə kömək edirik, həmçinin onların həyatını daha da yaxşılaşdırırıq. 

Mətn: