Biznes və ailə: yaxınlarınızın dəstəyini necə əldə etmək olar?

Nə istədiyini bilirsən, özündə böyük potensial hiss edirsən və ambisiyalı məqsədlər qoyursan. Sən özünə inanırsan. Ancaq yaxınların - yox. Onlar qərarlarını dəstəkləmir, fəal hərəkətlərdən daşındırırlar, şübhə etməyə məcbur edirlər və seçdiyin məqsədə çatmaq mümkün deyil deyirlər. Belə bir vəziyyətdə nə etmək lazımdır və sevdiyin fəaliyyəti necə atmayasan? Bu məqalədə deyəcəyik.

ENTUZİAZM GÖSTƏR
Yaxınların səni sevir və buna görə də mümkün peşımançılıq və uğursuzluqlardan qorumağa çalışırlar. Onları sakitləşdirməlisən – onları etdiyini sevdiyinə əmin et, işinin bütün nüanslarını izah et və mütləq ilk nailiyyətlərin haqqında danış. Beləliklə, sən onları təkcə fikrlərini dəyişdirməyəcəksən, həm də maraqlı bir şeylə məşğul olmağa təşviq edəcəksən. 

SƏBƏBİ ÖYRƏN
Doğmalarının niyə görə təşəbbüslərinə qarşı çıxdıqlarını öyrənmək faydalı olacaq. Onlardan fikirlərini bölüşməyi, şübhə və qorxuları barədə danışmağı xahiş et - bu, vəziyyətə fərqli bir rakursdan baxmağa, ağrılı nöqtələri müəyyən etməyə və mümkün səhvlərdən qaçınmağa imkan verəcək.  

SƏRHƏDLƏR QOY
Doğmalarının sənin nöqtəyi nəzərini bölüşə bilməyəcəkləri fikri ilə barış və bu onların haqqıdır. Ancaq onlardan istənilməyən məsləhətlərə qulaq asmağa heç də məcbur deyilsən. Doğmalarınla nəyi müzakirə etmək istədiyini və nəyi  istəmədiyini müəyyənləşdir. Bəlkə işlə bağlı danışmaqdan qaçınmaq lazımdır? Onsuz elə belə də çoxlu maraqlı mövzularınız və ümumi maraqlarınız var. 

ÖZÜNÜ DƏYƏRLƏNDİRMƏNİ GÜCLƏNDİR
Ailə sənin təşəbbüslərinə dəstək vermirsə, bu o demək deyil ki, səndə nesə qaydasında deyil. Doğmalarının sözlərini ürəyinə yaxın buraxma və emosiyaları faktlardan ayırmağa çalış. Sənə deyirlər ki, heç nə alınmayacaq? Hər şeyi, hətta ən kiçik qələbələri də xatırla: həll etdiyin çətin vəziyyətləri və bir az da olsa müvəffəqiyyət qazandığın məşğuliyyətləri. Dəyişiklərə qərar verdiyin zaman çiyinlərinin arxasında söykənə biləcəyin öz təcrübən var. 

ÖZ ƏHATƏNİ DƏYİŞ 
Xoş münasibət və dəstək – bu, insanların əksəriyyətinə lazım olan şeydir. Əlbəttə ki, sənə iman edən,  qulaq asmağa və dəstəkləməyə hazır olan kimsə olanda, məqsədinə doğru hərəkət etmək daha dasandır. Ancaq bunların doğmaların olması vacib deyil. Özünə həmfikir insanlar tap və ya öz layihələrini inkişaf etdirən və həmçinin dəstəyə ehtiyacı olan insanlar qrupu yarat. Bir fincan çay arxasında planlarınız və nəticələriniz barədə bir-birinizə danışacağınız, təcrübə və məsləhətlərlə bölüşəcəyiniz görüşlər təşkil et. 
Mətn: Şəkil: Oriflame