Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Главная
 2. О нас
 3. Устав Орифлэйм

Устав Орифлэйм

Устав Консультантов Орифлэйм 

Hər bir Məsləhətçi üçün Orifleymin Nizamnaməsində əksini tapmış Etik kodeks və davranış qaydalarını oxuyub bilmək çox vacibdir. Çünki onlar Orifleym Məsləhətçisi ilə şirkətin qarşılıqlı münasibətlərinin əsasını təşkil edir və qoşulma müqaviləsinin ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Bütün Məsləhətçilər Nizamnamənin korporativ nəşrlərdə çap olunmasından və ya Məsləhətçinin nəzərinə hər hansı digər üsulla çatdırılmasından asılı olmayaraq onlara mütləq şəkildə riayət etməlidir. Orifleym Şirkəti yanlış şəxsi məlumat təqdim edən və ya Nizamnamənin qaydalarına əməl etməyən Məsləhətçinin qeydiyyatını istənilən an dayandırmaq (qeydiyyat nömrəsini ləğv etmək) ixtiyarına malikdir. Orifleymdə qeydiyyat nömrəsindən məhrum edilmiş Məsləhətçilər bütün hüquq və üstünlüklərini, həmçinin strukturlarını itirirlər.

Etik kodeks və Qaydalar Orifleym Məsləhətçisinin hüquqlarını qorumaq üçün yaradılıb və biznes etikasının yüksək standartları ilə diktə edilib. Onlara müvafiq olaraq Orifleym Məsləhətçiləri öz fəaliyyətlərində Nizamnamədə əks olunmuş öhdəliklərindən əlavə, ölkəsinin qanunlarına əməl etməyə borcludur.

ORİFLEYMİN ETİK KODEKSİ

Orifleym şirkətinin Məsləhətçisi kimi mən aşağıdakı biznes prinsiplərinə əməl etməyi öhdəmə götürürəm.

1.1    Orifleym Nizamnaməsində və şirkətin digər nəşrlərində əksini tapan bütün qaydalara əməl etmək. Orifleym Nizamnaməsinin təkcə özünə deyil, ruhuna da əməl etmək.

1.2    Orifleym Məsləhətçisi kimi iş münasibətləri qurduqda əsas prinsipi rəhbər tutmaq – özümə qarşı hansı münasibəti istəyirəmsə, başqalarına da eyni münasibət göstərməliyəm.

1.3    Müştərilərimə və Məsləhətçilərə məhsullar, biznes imkanları və Orifleym haqqında hər hansı bir məlumatı düzgü çatdırmaq. Mən yazılı və şifahi formada məhsullar və imkanlara dair yalnız Orifleymin Rəsmi korporativ nəşrlərində göstərilmiş vədləri verəcəm.

1.4    Sifariş etmə və iradlara baxma sahəsində müştərilərə nəzakətli və operativ xidmət göstərmək. Məhsulu dəyişmək lazım gəldikdə rəsmi mənbələrdə qeyd olunmuş təlimata əməl etmək.

1.5    Orifleymin rəsmi nəşrlərində qeyd olunmuş və əldə edilmiş səviyyəyə müvafiq Məsləhətçinin (eləcə də Sponsorun və Direktorun) vəzifələrinə əməl etmək.

1.6    Şirkətin dürüstlük, ləyaqət və məsuliyyət nəzərdə tutan yüksək etik standartlarına müvafiq davranmaq.

1.7   Heç bir halda şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş məhsullardan başqa istənilən digər məhsulları yaymaq üçün Orifleym şəbəkəsindən istifadə etməmək.

1.8    Məhsulların istehlakçılara birbaşa satış üsuluna ciddi əməl etmək, yəni hər hansı pərakəndə  paylama kanallarından istifadə etməmək. 

1.9     İradi və ya qeyri-iradi Orifleymi ictimayyətin gözündə mənfi formada göstərə biləcək ikimənalı məlumatın yayılmasına imkan verməmək.

1.10 Öz ölkəmin, eləcə də mənim beynəlxalq şəbəkəmin fəaliyyət göstərəcəyi bütün ölkələrin qanunlarına əməl etmək.

II. ORİFLEYM QAYDALARI KÜLLİYATI

1. TƏRİFLƏR

 1. Orifleym Məsləhətçisi” – burada və bundan sonra rütbəsindən və səviyyəsindən asılı olmayaraq gözəllik üzrə Məsləhətçi (Orifleym kosmetikasının distribütoru) nəzərdə tutulur (Menecerlər, Liderlər və daha yuxarılar da daxil olmaqla).
 2. Məsləhətçinin şəxsi səhifəsiMəsləhətçilərin istifadəsi üçün Orifleym tərəfindən hazırlanıb və dəstəklənir.
 3. Hal-hazırkı sənəddə “Orifleymdedikdə, digər bir hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sizin Məsləhətçi kimi qeydiyyatdan keçdiyiniz regional nümayəndəlik nəzərdə tutulur.
 4. “Sponsor xətti”-nə Məsləhətçi, onun sponsoru və bütün başda duran sponsorlar daxildir.
 5. “Şəxsi qrup”-a sponsor tərəfindən birbaşa və ya onun Qrupunun digər Məsləhətçiləri vasitəsilə cəlb olunmuş bütün Məsləhətçilər daxildir, ilk xəttə 22%-li Məsləhətçilər və onların Qrupları istisna olmaqla.
 6. “Qrup” dedikdə 22%-li Məsləhətçilər və onların qolları daxil olmaqla Məsləhətçinin bütün strukturu nəzərdə tutulur.
 7. “Orifleymin rəsmi korporativ nəşrləri” dedikdə Orifleym Nizamnaməsi, Orifleym kataloqları, Məsləhətçinin Start dəsti, Gözəllik Həyat tərzi kimi kitabçası və şirkətin rəsmi saytında dərc olunmuş digər məlumatlar daxildir.
 8. “Sponsor” – birinci xəttində qeydiyyatdan keçmiş Məsləhətçiyə nisbətdə Orifleym Məsləhətçisi deməkdir.

Böyük hərflə başlayan, lakin hazırkı bölmədə açılışı olmayan sözlər “Uğur Planı – Liderlər üçün Nəşr” –in əvvəlki bölməsində olan mənanı kəsb edir.

2. QEYDİYYAT

2.1 Orifleym Məsləhətçisi olmaq üçün namizəd artıq qeydiyyatdan keçmiş Məsləhətçi (sponsor) tərəfindən tövsiyə edilməlidir. Bəzi hallarda Orifleym gələcək Məsləhətçini istənilən mövcud struktura qoşmaq hüququ olur.

2.2 Məsləhətçinin yalnız bir qeydiyyat nömrəsi ola bilər. Orifleym şirkətinin namizədin qeydiyyatdan və ya yenidən qeydiyyatdan keçməyinə imtina etmək hüququ vardır.

2.3 İşləmək bacarığı yaranan yaşa çatdıqda yaxud da qanuni təmsilçilərin (valideynlər, övladlığa götürən və ya qəyyum) yazılı icazəsi ilə 14 yaşdan etibarən Orifleym Məsləhətçisi olmaq olar.

2.4 Qeydiyyat fiziki şəxslər üçün iki nəfər olmaqla həyata keçirilə bilər (məsələn, ər-arvad, valideyn-övlad). Sonuncu halda qeydiyyat təşəbbüskarının adından fəaliyyət göstərəcək nümayəndəni və onun səlahiyyətlərini müəyyən etmək lazımdır. Tərəfdaşlar Orifleym qarşısında öz öhdəlikləri üzrə tam cavabdehlik daşıyırlar, şirkət isə ödəmə edilmədiyi təqdirdə bir və yaxud hər iki tərəfdaşdan bütün borcların ödənilməsini tələb edə bilər.

2.5 Orifleym Məsləhətçisi treninqlər və korporativlərə görə fəaliyyətdə olan və ya potensial Məsləhətçilərdən yüksək qiymət tələb edə bilməz. Məsləhətçilərdən materiallar, məhsullar, xidmətlər üçün alınan ödəniş onların istehsalı üçün sərf olunan xərcdən asılıdır. 

2.6 Məsləhətçinin Orifleym şirkətində qeydiyyatı 17 kataloqdan sonra (1 il) bitir və illik qeydiyyatın bitməsi ilə Məsləhətçinin sifarişinə avtomatik köçürülən illik ödəmə faktına əsasən uzadılır. 

2.7 Məsləhətçinin Orifleym şirkətində qeydiyyatı qeyri-fəallıq səbəbindən başa çatır:

- qeydiyyat anından etibarən Məsləhətçi bir sifariş belə yerləşdirmədiyi halda Şirkətdə qeydiyyatdan sonra 4 kataloq dövrünün bitməsi ilə

- son sifariş yerləşdirildikdən sonra 34 kataloq sonra (2 il), bir şərtlə ki, 17 kataloqdan sonra (1 il) illik ödəniş köçürülməzsə.

2.8 Məsləhətçi namizədinin yaxın qohumlarından biri artıq Orifleym Məsləhətçisidirsə, onun (doğma qardaş yaxud bacı, ata yaxud ana, uşaqları) birinci xəttində qeydiyyatdan keçməlidir.

2.9 Orifleym Məsləhətçisinin həyat yoldaşı da Məsləhətçi olmaq istədikdə öz həyat yoldaşının qeydiyyat nömrəsi və ya ayrıca qeydiyyat nömrəsi altında yalnız həyat yoldaşının birinci səviyyəsində qeydiyyatdan keçə bilər. Axırıncı halda ər-arvaddan biri Orifleymdəki üzvlüyünü ikinci həyat yoldaşı ilə bərabər qeydiyyat məqsədi ilə sona çatdırmaq istəyirsə, aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur:

- rütbəyə qalxdığı üçün onun tərəfindən alınan birdəfəlik ödəmələr ikinci həyat yoldaşının gələcək birdəfəlik ödəmələrindən çıxılacaq

- birinci həyat yoldaşının fəaliyyəti 1 il müddətinə dayandırılır, göstərilən müddət bitdikdə isə onun Orifleymdə üzvlüyü başa çatır

- birinci həyat yoldaşı Orifleymdə ayrıca qeydiyyat nömrəsi altında öz üzvlüyünün dayandırılması üçün ərizə təqdim etdikdən dərhal sonra ikinci həyat yoldaşının qeydiyyat nömrəsinə qoşula bilər.

Məsləhətçi namizədinin bir neçə qohumu birdən Orifleym Məsləhətçisidirsə, qeydiyyatda həyat yoldaşının birinci xəttinə üstünlük verilir.

2.10 Keçmiş Məsləhətçilər və ya onların həyat yoldaşları aşağıdakı şərtlərə əməl edərək Orifleymdə yenidən qeydiyyatdan keçə bilərlər:

a) – Məsləhətçi tarixçəsində əldə edilmiş maksimal səviyyə 6%-dən çox deyilsə, Orifleymdə təkrar qeydiyyatdan əvvəl azı 25 kataloq keçməlidir

– Məsləhətçi tarixçəsində əldə edilmiş maksimal səviyyə 9% və daha yuxarıdırsa, Orifleymdə təkrar qeydiyyatdan əvvəl azı 34 kataloq keçməlidir (şirkət ilə xüsusi qaydada razılaşdırılmış xüsusi hallar istisna olmaqla)

b) təkrar qeydiyyat ərizəsində onun a) bəndində öz əksini tapmış qaydalara əməl edilərək verildiyi qeyd edilməldir;

c) Əgər Orifleym ilə müqavilənin pozulması (terminasiyası) həmin Məsləhətçinin qeyri-fəallığı (bal sifarişlərinin olmaması) səbəbi ilə baş verirsə (2.6 bənd) Məsləhətçi əvvəlki qeydiyyatını ərizədə qeyd etmədən dərhal yenidən qeydiyyat üçün ərizə verə bilər

2.11 Orifleymin korporativ qaydalar pozulduğu halda şirkət qayda pozuntusunun səbəbi araşdırılana qədər 34 kataloqa qədər (2 il) müddətə Məsləhətçinin qeydiyyat fəaliyyətini dayandırmaq, yaxud birtərəfli şəkildə qoşulma və qarşılıqlı xidmət göstərmə müqaviləsinin icrasını dayandırmaq hüququna malikdir.

2.12 Məsləhətçinin bəzi qeydiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi obyektiv səbəblər mövcud olduqda qeydiyyat anından etibarən 3 kataloq dövrü ərzində yalnız şirkətin razılığı ilə mümkündür. Məsləhətçi tərəfindən yalnış qeydiyyat məlumatları təqdim edilməsi halında şirkət 2.11 bəndindən istifadə etmək hüququna malikdir.


3. STRUKTURLARIN SABİTLİYİNİN ARTIRILMASINA YÖNƏLDİLƏN TƏDBİRLƏR

3.1 Orifleym Məsləhətçiləri başqa sponsorların adına yenidən qeydiyyatdan keçə bilməz. Yeni qeydiyyat yalnız müqavilə ləğv olunarsa və 2.10-da göstərilən şərtlərə əməl olunmaqla həyata keçirilə bilər. 

3.2 Əgər Məsləhətçi hazırkı Nizamnamənin 2.10 bəndindən istifadə etmiş və Nizamnamədə sözügedən müvafiq müddətin bitməsi ilə digər strukturda yenidən qeydiyyatdan keçərək Orifleym ilə müqaviləni pozmuşdursa, bu halda ona qarşı 3.2.1 -3.2.1 maddələrində sadalanmış xüsusi maliyyə ödənişi və yeni strukturun inkişafı qaydaları tətbiq olunacaq.

3.2.1 Yuxarıda duran Məsləhətçinin biznesinin təhlükəsizliyini və strukturunun bütövlüyünü qorumaq məqsədi ilə digər strukturda yenidən qeydiyyatdan keçən Məsləhətçinin köhnə strukturunda olan heç bir Məsləhətçi onun yeni strukturunda yenidən qeydiyyatdan keçə bilməz, hətta Orifleym ilə müqaviləni pozsa və qaydalarla nəzərdə tutulmuş müddətin bitməsindən sonra yenidən qeydiyyatdan keçmə qaydalarını yerinə yetirsə belə. Yenidən qeydiyyatdan keçmiş Məsləhətçi əvvəllər heç vaxt köhnə strukturunda olmayan yeni insanları dəvət edərək öz yeni strukturunu qurma hüququna malikdir. Sözügedən qaydaya istisna olaraq yalnız Məsləhətçinin ən yaxın qohumları nəzərdə tutula bilər: ər (arvad), doğma qardaş və ya bacı, ata və ya ana, uşaqları.

3.2.2 Məsləhətçinin rütbələrə yüksəlməyə görə əvvəllər aldığı birdəfəlik ödənişləri onun yeni qeydiyyatında nəzərə almaq hüququ Orifleymə məxsusdur. Eyni rütbələrə nail olmağa görə nəzərdə tutulan ödənişlər Məsləhətçidən tutula bilər. Bundan başqa şirkətin istənilən tədbir və marketinq aksiyalarında Məsləhətçinin iştirakı haqqında qərar qəbul olunarkən onun kvalifikasiya tarixçəsini nəzərə almaq hüququ Orifleymə məxsusdur.  

3.2.3 Strukturun stabilliyinin yüksəldilməsinə yönəldilən tədbirlərin pozulması hallarında istənilən mübahisəli məsələlərdə qərar vermək hüququ Orifleymə məxsusdur.

3.3 Məsləhətçi qeydiyyatının bir sponsordan digərinə ötürülməsi yalnız Orifleym şirkətinin razılığı ilə xüsusi hallarda mümkündür.

3.4 Şəxsi qrupun bir Məsləhətçidən digər Məsləhətçiyə keçməsi qadağandır. 

3.5 Məsləhətçilər yazılı ərizə təqdim etməklə və Orifleym şirkətinin icazəsi olmaqla öz qeydiyyat nömrələrini yalnız yaxın qohumlarına – həyat yoldaşına, valideynlərinə, uşaqlarına, o cümlədən övladlığa götürülmüş uşaqlarına – ötürə bilər. Öz nömrəsini hazırkı qaydaya əməl edərək başqa şəxsə ötürmüş Məsləhətçi 2.10 maddəsində təsvir edilmiş qaydaya əməl etməklə yenidən şirkətdə qeydiyyatdan keçə bilər. 

3.6 Məsləhətçi dünyasını dəyişdiyi halda onun qeydiyyat nömrəsi ölüm günündən etibarən 3 aydan gec olmamaq şərti ilə yazılı ərizə verildikdə şirkətin qararı ilə onun ən yaxın qohumlarına ötürülə bilər (həyat yoldaşına, uşaqlarına, o cümlədən övladlığa götürülmüş uşaqlara). Əks halda qeydiyyat nömrəsi ləğv olunur və mərhuma ödəniləcək pullar qanuna və ya vərəsəyə əsasən bu növ ödənişləri alma hüququnu təsdiq edən varislik haqqında sənəd təqdim edilməklə onun varislərinə ödənilir.

3.7 Orifleym yalnız Məsləhətçi Şirkətə özünün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surətini təqdim etdikdən sonra yeni Məsləhətçiləri dəvət etməyə və onları qeydiyyatdan keçirməyə icazə verir.   

 

4. MƏSLƏHƏTÇİNİN VƏZİFƏLƏRİ

 

4.1 Məsləhətçinin şirkət tərəfindən rəsmi icazə verilən məhsullardan başqa intelektual məhsullar və konsaltinq də daxil olmaqla digər məhsulların satışı üçün Orifleymdən istifadə etmək hüququ yoxdur. Digərlərinə məhsullar təqdim edərkən Məsləhətçi kataloq qiymətlərindən istifadə etməlidir.

4.2 Məsləhətçi digər Məsləhətçilərin strukturlarında olan namizədləri cəlb etmək üçün tədbirlər görə, eləcə də digər strukturların işinə qarışa bilməz.

4.3 Məsləhətçinin Orifleym ilə münasibətləri əmək münasibətləri deyil. Digərlərinə Orifleym imkanlarını təqdim edərkən Məsləhətçi açıq aydın bildirməlidir ki, Orifleym ənənəvi işəqəbul təklif etmir, sadəcə şəxsi sərbəst biznesə başlamaq imkanı təqdim edir. 

4.4 Məsləhətçinin öz üzərinə Orifleym şirkətinin öhdəliklərini götürmək və şirkətin adından çıxış etmək hüququ yoxdur. Bu qaydanın pozulması nəticəsində şirkətə dəyən ziyanın ödənilməsinə görə həmin Məsləhətçi məsuliyyət daşıyır. 

4.5 Sponsor Məsləhətçiləri onun vasitəsilə sifariş etməyə məcbur edə, eləcə də sifarişin minimal miqdarını və çeşidini müəyyən edə bilməz. Bütün Məsləhətçilər istənilən həcmli sifarişləri birbaşa Orifleymdə yerləşdirə bilərlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, saxlanılma və kuryer xidmətləri üçün ödəniş sifarişin həcmindən asılı ola bilər. Bundan irəli gələrək, hər Məsləhətçi sifarişin rezervasiyasının məqsədəuyğunluğu haqqında müstəqil qərar verməlidir. 

4.6 Məsləhətçi digər Məsləhətçinin yazılı icazəsi olmadan onun adından sifariş yerləşdirə bilməz. 

4.7 Orifleym Məsləhətçisi Məsləhətçinin qeydiyyatını vergi ödəyicisi kimi tənzimləyən vergi qanunvericiliyinin müddaəları, hesabatların verilməsi və müvafiq vergilərin ödənilməsi də daxil olmaqla onun Orifleym şirkəti ilə münasibətlərinə tədbiq edilən işgüzar dövriyyənin bütün qayda və qanunlarına əməl etməlidir. Orifleym Məsləhətçisi onu və şirkəti müştərilərin və cəmiyyətin gözündə etibardan salacaq heç bir addım atmamalıdır. 

4.8 Alıcı ilə ünsiyyətə başlayarkən ünsiyyətin hansı formada keçməyindən asılı olmayaraq Orifleym Məsləhətçisi özünü aydın şəkildə müstəqil Orifleym Məsləhətçisi kimi təqdim etməli və müraciətinin məqsədini açıqlamalıdır: elektron poçt ilə, saytda, sosial şəbəkədə və s. Orifleym Məsləhətçisindən şirkətdəki statusunu qeyd edərkən son dərəcə dəqiq olması tələb olunur ki, alıcı Orifleym şirkətinin rəsmi nümayəndəsi ilə ünsiyyətdə olmadığını anlasın. “Müstəqil” sözü Orifleym Məsləhətçisinə bütün hallarda tətbiq olunmalıdır – elektron məktubların imzasında, vizit kartlarında, şəxsi saytlarda, sosial şəbəkələrdəki şəxsi səhifələrdə və s. 

4.9 Məsləhətçi müştərilərə dürüst ticarət prinsipləri və qüvvədə olan qanunvericilik normalarına əsasən məhdud əmək qabiliyyətli şəxslərin, məsələn həddi-buluğa çatmamış şəxslərin qorunması prinsiplərinə tamamilə müvafiq olan doğru məlumat təqdim etməlidir. 

4.10 Orifleym Məsləhətçisi istehlakçıların gözləntilərini doğrultmalıdır, istehlakçı təcrübəsinin və biliklərinin çatışmazlığına hörmət və anlayışla yanaşmalıdır. Yaş, xəstəlik, əqli və ya fiziki qüsurlar, vəziyyətin anlaşılmazlığı, dili pis bilməsindən istifadə etmək (spekulyasiya) qadağandır. 

4.11 Əgər alıcını məhsulun keyfiyyəti qane etmirsə, Orifleym Məsləhətçisi zəmanət müddəti ərzində pulun qaytarılması və ya eyniqiymətli məhsulla dəyişmək kimi seçimlər təqdim etməlidir. 

4.12 Orifleym Məsləhətçisi istehlakçının ilk istəyi ilə məhsulların təqdimatını dayandırmalı və onun şəxsi məlumatlarının məxfiliyinin qorunması üçün bütün mümkün addımlar atmalıdır. Müştərilərin şəxsi həyatına müdaxilənin qarşısını almaq məqsədi ilə onlar üçün rahat olan ünsiyyət vaxtı və üsulunu seçin: şəxsi, telefonla və ya elektron poçt vasitəsilə və ya digəri. 

4.13 Məsləhətçi nəzarət etməlidir ki, onun Şəxsi Qrupunun bütün Məsləhətçiləri şirkət qarşısındakı kredit öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. 

4.14 Sponsor Məsləhətçilərinin tədrisi, inkişafı və motivasiyasına görə məsuliyyət daşıyır. 

4.15 Məsləhətçi Orifleymin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan “Orifleym” və ya “Oriflame” adından istifadə edərək TV, radio, mütəmadi nəşrlər kimi KİV-nə müsahibə verə bilməz və ya KİV-də hər hansı reklam növündən (“virus” reklamı daxil olmaqla: İnternet, SMS və s.) istifadə edə bilməz.

4.16 Məsləhətçi sosial şəbəkələrdə auditoriyanı şirkət, məhsullar və xidmətlər haqqında yalnış məlumatlandıran mediabloqlar apara bilməz. Sosial mediadakı davranışların özəllikləri barədə “Onlayn ünsiyyətin 10 qızıl qanunu” oxuyun.

5. ƏLAVƏ QAYDALAR VƏ PRİNSİPLƏR

 

5.1 Təsir sahələrinin ərazi bölgüsü və səs hüququ Orifleym şirkətinin siyasətində nəzərdə tutulmur. Heç bir Məsləhətçinin öz biznesini təsir sahələrinin ərazi bölgüsü və səs hüququ üzərində qurmaq hüququ yoxdur. Hər Məsləhətçi razılaşdırılmış dövlətlərin ərazisində Orifleym ilə biznes yaratmaqla məşğul ola bilər.

5.2 Orifleym Məsləhətçisi nəzərə almalıdır ki, Orifleym şirkəti müvafiq ölkənin ticarətində tətbiq oluna biləcək məhsulların təhlükəsizliyi və qeydiyyatı, idxal qaydaları və digər tələblərə aid öhdəliklərə ciddi şəkildə əməl edərək bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərir, lakin hamısında deyil. Orifleym şirkətinin fəaliyyət göstərmədiyi ölkələrə Məsləhətçilər tərəfindən məhsulların daxil olması zamanı yarana biləcək hər hansı bir ziyana, narazılıqlara görə Orifleym məsuliyyət daşımır. Belə iradların yaranması halında bütün məsuliyyət Orifleym Məsləhətçisinin üzərinə düşür.

5.3 Orifleym Məsləhətçisi şirkətin əməkdaşı deyil. Vizit kartında və ya bu növ sənədlərdə Məsləhətçi özünü yalnız “Gözəllik üzrə müstəqil Məsləhətçi” və ya şirkətdə rütbəsi artığı halda “Gözəllik üzrə müstəqil Məsləhətçi - Menecer”, “Gözəllik üzrə müstəqil Məsləhətçi - Direktor” adlandıra bilər. 

5.4 Sosial şəbəkələrdə, məsələn Facebookda Orifleym şirkəti tərəfindən rəsmi olaraq dəstəklənən promomateriallar, Məsləhətçinin şəxsi səhifəsi əlavə icazə olmadan istifadə oluna bilər. Məsləhətçilər Orifleym domeni ilə şəxsi saytlar və ya səhifələr qeydiyyatdan keçirə bilməzlər. Lakin onlar Orifleymin rəsmi saytında, səhifəsində rəylər yerləşdirə bilərlər. Şirkətin materialları dərc olunmamışdan əvvəl resenziya etmək hüququ var. Onlayn mühitdə Məsləhətçinin davranış qaydaları ilə əlavə 1 və 2-də tanış ola bilərsiniz. 

5.5 Loqotiplər, xüsusi adlar və məhsul işarələri şirkətin yazılı icazəsi olmadan Məsləhəçilər tərəfindən nə çap materiallarında, nə də onlayn istifadə edilə bilməzlər. Əgər belə icazə alınıbsa, loqotip, məhsul işarəsi və xüsusi adlar ciddi olaraq Orifleymin korporativ üslubu çərçivəsində istifadə oluna bilər. 

5.6 Orifleym Məsləhətçiləri şirkətin yazılı icazəsi olmadan Orifleym loqotipi və ya məhsul işarələri istifadə olunmuş materialları yarada yaxud Orifleymdən başqa heç bir mənbədən ala bilməzlər. 

5.7 Bütün korporativ çap materialları, videolar, şəkillər, Orifleym dizaynı müəllif hüquqları ilə qorunur və heç bir halda Orifleym şirkətinin yazılı icazəsi olmadan istifadə oluna bilməz. Müəllif hüququ ilə qorunan materialların icazə alınaraq istifadəsi zamanı görünən yerdə və həqiqiliyinə şübhə doğurmayacaq şəkildə Orifleymə link qoyulmalıdır. Şirkətin şəkil və digər materiallarının İnternetdə istifadəsinə dair əlavə qaydalar Əlavə 1-də göstərilmişdir.

5.8 Məsləhətçilərin Orifleym məhsullarını pərakəndə satış müəsisələrində, internet-mağazalarda və auksionlarda, məsələn Ebay.com-da satmaq, nümayiş etdirmək yaxud yerləşdirmək, həmçinin pulsuz elan saytlarında, məsələn avito.ru kimi yerlərdə istifadə etmək hüququ yoxdur. Satışların İnternetdə təşkilinə dair əlavə qaydalar Əlavə 1-də göstərilmişdir. Pərakəndə satış müəsisələrində də həmçinin Orifleymin korporativ nəşrləri təqdim edilə və ya satışa qoyula bilməz. Ticarət müəsisəsi olmayan yerlər, məsələn gözəllik salonları Orifleym məhsullarının satış üçün deyil, yalnız nümayişi üçün istifadə oluna bilər. 

5.9 Orifleym məhsulları ticarət müəsisələri olmayan yerlərdə nümayiş üçün Orifleym çeşidləri sırasına daxil olmayan kənar məhsullar ilə yerləşdirilməməlidir.

5.10 Orifleym Məsləhətçilərinə qeyri-tematik forumlarda avtomatik yükləmələr etmək, əvvəlcədən müvafiq göndərimlər almağa razılıq verməmiş istifadəçi bazası üzrə avtomatik spam-məktublar göndərməyə icazə verilmir.

5.11 Heç bir halda Orifleym Məsləhətçilərinə məhsulları yenidən qablaşdırmaq və ya qablaşdırmanın üzərindəki etiketi dəyişmək icazəsi verilmir. Orifleym Məsləhətçiləri məhsulları yalnız firmanın zavod qablaşdırmasında yaya bilər.

5.12 Orifleym şirkətinin istehsal etdiyi məhsullar onlardan düzgün istifadə olunduqda sağlamlığa heç bir zərər verə bilməz. Orifleym şirkəti məhsulların keyfiyyətinə zəmanət verir və keyfiyyətsiz məhsulun istifadəsindən dəyən əsaslı zərəri ödəməyə hazırdır. Məhsuldan yalnış istifadə nəticəsində dəyən zərərə görə şirkət məsuliyyət daşımır. 

5.13 Orifleymin Məsləhətçinin vaxtı ötmüş hesablarının və digər icbari ödənişlərin hesabını istənilən vaxt istənilən həcmli endirimlər və bonuslardan vəsait tutmaqla ödətmək hüququ var. 

5.14 Orifelymin əvvəlcədən məlumat vermədən qiymətlər, çeşid və ödəniş şərtlərini dəyişmək hüququ var. Müvafiq dəyişikliklər, həmçinin məhsulların anbarda mövcud olmaması səbəbindən itirilmiş həcmli endirim, bonuslar və digər ödənişlər Orifleym tərəfindən kompensasiya edilmir.

5.15 Yalnız aşağıdakı şərtlərə görə Orifleym məhsul almaq üçün xərcləri ödəyir:

- məhsul şirkət tərəfindən müəyyən olunmuş vaxtda qaytarılmışdır;

- qaytarılmış məhsulun məbləği bütün endirimlər və çatdırılma ödəməsi çıxıldıqdan sonra Məsləhətçi tərəfindən məhsula görə ödənilmiş məbləğ təşkil edir;

- çap olunmuş reklam materialları, endirim üzrə məhsullar və satışa dəstək dəstləri daxil olmaqla qaytarılmış məhsullar, sonrakı satışlar üçün yararlı olmalıdır.

 

Hazırkı razılığın bu bəndinin kontekstinə görə sonrakı satışlar üçün yararlı məhsul:

- İstifadə olunmuş, açılmış və xarab olmamalıdır;

- İstifadə müddətini keçməmiş olmalıdır.

 

5.16 Əgər Məsləhətçi Orifleym şirkətinin imicinə və adına mənfi təsir göstərəcək hadisəyə və ya danışıqlara qanuni və ya qeyri-qanuni yolla qoşulubsa o, mütləq bu barədə şirkəti məlumatlandırmalıdır.

 

5.17 Orifleym şirkəti birtərəfli şəkildə “Uğur Planına”, kvalifikasiya şərtlərinə, eləcə də Etik kodeksə və Orifleym qaydalarına əlavələr və dəyişikliklər edə bilər. 

6. ORİFLEYM DİREKTORUNUN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Orifleym Məsləhətçilərinə aid olan tələblərə əlavə olaraq, Direktor və daha yüksək rütbəli Məsləhətçilərə aşağıdakı tələblər şamil olunur. Bu qaydalardan hər hansı birinin pozulması rütbədən, bonuslardan, böyük endirimdən məhrum olmağa, bəzi hallarda isə Orifleym Məsləhətçisinin qeydiyyat nömrəsinin ləğv olunmasına gətirib çıxara bilər.

 

6.1 Öz Şəxsi Qrupunun Lideri kimi hər kataloq dövrü müddətində Direktor:

a) Öz Şəxsi Qrupunu rekrut və daima inkişaf etdirməlidir;

b) Məsləhətçilərinin motivasiyasına kömək etməli və dəstək olmalıdır;

c) təlimlər və motivasiya görüşləri keçirməli, məqsədlər qoymalı və onlara çatmalarını izləməlidir;

d) Məsləhətçilərə biznes aparmağın ən yaxşı yollarını öyrətməlidir;

e) Məsləhətçiləri müxtəlif görüşlər, tədbirlər, təlimlər, şirkətin yenilikləri və s. haqqında məlumatlandırmalıdır;

f) Orifleym şirkəti tərəfindən təşkil edilmiş bütün seminar və digər tədbirlərdə iştirak etməlidir;

g) Etik kodeksə və Orifleym şirkətinin qaydalarına əməl etməlidir, bütün işlərdə nümunəvi olmalıdır;

h) Orifleym satış menecerləri tərəfindən keçirilən biznes görüşlərdə iştirak etməlidir.

6.2 Orifleym Direktoru digər birbaşa satış şirkətlərini təmsil edə bilməz.

6.3 Əgər Direktorun həyat yoldaşı hər hansı digər birbaşa satış şirkətinin nümayəndəsidirsə, bu həyat yoldaşına Orifleymin fəaliyyətində iştirak etmək və Orifleym şirkətini öz şirkətinin fəaliyyətinə cəlb etmək hüququ yoxdur. Həyat yoldaşı digər birbaşa satış şirkətlərində işləyən Direktorlar Orifleymi bu barədə məlumatlandırmalıdır.

6.4 Direktor vəfat edərsə, onun şirkətdəki üzvlüyü müvafiq ölkənin qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən ən yaxın qohumuna irsən keçə bilər. Bu halda yazılı ərizə ölüm anından etibarəm 6 aydan gec olmayaraq təqdim edilməlidir, əks halda Direktorun qeydiyyat nömrəsi terminasiya ediləcək. Varislər Orifleym Məsləhətçilərinin icra etməli olduğu bütün qayda və şərtlərin tələblərini yerinə yetirməyi qəbul etməli və bununla razılaşmalıdırlar.

6.5 Direktor Orifleym şirkətinin yazılı şəkildə ifadə edilən bütün əlavə qayda və təlimatlarına əməl etməlidir.

 

7. İRAD BİLDİRMƏ PROSEDURU

Hazırkı Etik Kodeksin və Qaydaların pozulması haqda iradları Orifleym şirkətinin regional nümayəndəliyinə və/ya bilavasitə regiondakı baş direktora ünvanlaya bilərsiniz. İradlar şöbəsinin rəhbəri Orifleym şirkətinin regional nümayəndəliyinin baş direktorudur.

 

ƏLAVƏ 1.

MƏSLƏHƏTÇİLƏRİN İNTERNETDƏ DAVRANIŞ QAYDALARI

1. ƏSAS MƏLUMATLAR

Hazırkı Nizamnamə Orifleym Məsləhətçilərinin İnternetdə davranış qaydalarını müəyyən edir ki, onun sayəsində Orifleym şirkətinin müəllif hüquqları və onlarla bağlı olan qanunlar və mövcud razılaşmalar pozulmayacaqdır. 

2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Orifleym öz Məsləhətçilərinə Orifleym saytında şəxsi səhifə, həmçinin satış, məhsullar və biznes imkanların inkişafı üçün mərkəzləşdirilmiş onlayn-alətlər yaratmaq seçimləri təklif edir.

Məsləhətçilər həmçinin məhsulları əsas istehlakçılara təklif etmək, şəxsi fəaliyyət, məhsullar və biznes-imkanlar barədə məlumat mübadiləsi üçün şəxsi saytlarını yarada bilərlər. Bir şərtlə ki, bu daşıyıcılar onların şəbəkədə şirkətin rəsmi saytları olmadığı barədə dəqiq anlayış formalaşdırsın. Saytın fərdi sahibi, əlaqə məlumatları, həmçinin sitat gətirilərsə, rəsmi mənbəyə linkin olmağı mütləqdir.

3. VEB RESURSUN ADI

Məsləhətçilər saytın domen/yarımdomen, mobil əlavə, bloq, sosial şəbəkədəki səhifə ünvanı, videosiqnal kanalının adında “Orifleym” yaxud “Oriflame” sözlərindən, həmçinin Orifleym (Oriflame) firma adının istənilən digər Fonetik imitasiyadan yaxud orqanik axtarışvermədə saytın adından istifadə edə bilməz.

Fonetik imitasiya dedikdə, brend adının həriflər, səslər və rəqəmlərlə oynamaq sayəsində (bir yaxud bir neçə hərflərin və/yaxud addakı rəqəmlərin dəyişdirilməsi, əlavə edilməsi və/yaxud silinməsi) klonlaşdırılması nəzərdə tutulur ki, bunun nəticəsində orijinala yaxın səslənmə yaxud yazılış əldə olunur. Məsələn, Orifleym – Oriflem – Orefleym, Oriflame – Orileme və sair.

Sosial şəbəkələrdəki bloqlar, hesablar və ya qrupların adında “Orifleym” yaxud “Oriflame” sözü yalnız bir halda istifadə edilə bilər ki, bu adda həmin qrupun (social şəbəkədəki səhifə yaxud bloq) şikrətin rəsmi resursu olmadığı aydın şəkildə nəzərə çatdırılsın. Məsələn: “Orifleym Gəncə Liderlərinin Cəmiyyəti”.

4. MƏSLƏHƏTÇİNİN VEB RESURSUNA AİD TƏLƏBLƏR

İstənilən veb-resursda (sayt, bloq, social şəbəkədəki səhifə yaxud qrup) yaxud reklam kampaniyasında görünən, açıq-aydın nəzərə çarpan məlumat olmalıdır ki, saytın sahibi – Orifleymin müstəqil Məsləhətçisidir. Məsləhətçinin kontaktları (ən azı soyad, ad, elektron ünvan və telefon) saytın izləyiciləri üçün əlçatan olmalıdır.

Məsləhətçinin saytında qeydiyyat seçənəyi mövcuddursa, saytın eyni bölməsində qeydiyyatın şirkətin özü tərəfindən deyil, Orifleym Məsləhətçisi tərəfindən aparıldığı açıq-aydın nəzərə çarpmalı və görünməlidir. (Məsələn, “Aydinov E. qrupuna qeydiyyat” yaxud “Arzuya doğru irəli” komandasına qeydiyyat”).

Hazırkı bölümün qaydaları Orifleym Məsləhətçilərinin Orifleymdə Məsləhətçilərin fəaliyyəti ilə əlaqəsi olmayan şəxsi səhifə, bloq və saytlarına aid deyil.

5. TƏRKİBİ VƏ LİNKLƏR

Izləyicilər tərəfindən hər-hansı mümkün anlaşılmazlığın qarşısının alınması məqsədi ilə Məsləhətçilər şəxsi saytlarını yaradarkən hər-hansı şəkildə Orifleymin rəsmi saytının dizaynını kopyalaya bilməz. Sayt, sosial şəbəkələrdəki qruplar, videohostinq kanalı və s. kimi Orifleymin rəsmi İnternet resurslarından materiallar kopyalayarkən materialın mənbəyinə link vermək mütləqdir.

Məsləhətçilərin Orifleym məhsullarını internet-mağazalarda və auksionlarda, kuponla endirimli satış təklifləri olan saytlarda, məsələn, Ebay.com kimi,   satmaq, pulsuz elan saytlarında, məsələn avito.ru kimi, mobil əməliyyat sistemləri üçün əlavələrdə, həmçinin özlərinin şəxsi veb-resurslarında (sayt, bloq, social şəbəkələrdəki səhifələrdə və s.), onlayn-ödəniş qəbulu da daxil olmaqla satmaq, nümayiş etdirmək yaxud yerləşdirmək hüququ yoxdur. Şəxsi veb-resurslarda məhsulların yalnız tövsiyəsinə, onların təsvirinə və sifarişini sonradan Orifleymin rəsmi saytında qeydiyyatı üçün toplamağa icazə verilir.

Məhsulların onlayn satışının yeganə mümkün üsulu özünün veb-resursunda link vermək yolu ilə Orifleymin rəsmi saytında yaradılmış ŞİM (Orifleymin Şəxsi İnternet Mağazası) açmaqdır.

Orifleym məhsulları şəxsi veb-resurslarda nümayiş və tövsiyə üçün Orifleym çeşidləri sırasına daxil olmayan kənar məhsullar ilə yanaşı yerləşdirilməməlidir.

6. FOTO VƏ ŞƏKİLLƏR

Orifleym şirkəti öz Məsləhətçilərinə istifadə etməyə icazə verir:

 • Orifleymin rəsmi saytında yerləşdirilmiş bütün məhsul şəkillərini
 • Orifleymin rəsmi saytında, həmçinin Orifleym kataloqunda yerləşdirilmiş cari kataloq dövrünün digər şəkillərini, istifadə edilmiş şəklin altında şəklin Orifleym saytındakı mənbəyini göstərmək mütləqdir

Həmin vaxtda Orifleymin rəsmi saytında yaxud cari kataloq dövrünün kataloqunda yerləşdirilməmiş kataloq, broşur və digər çap materiallarındakı şəkilləri istifadə etmək olmaz.

Orifleymin istifadə edilmiş bütün materialları yüksək keyfiyyətli olmalıdır.

Yuxarıda sadalanmış obyektlərin istifadə qaydalarının pozulması ilə əlaqədar Orifleym şirkətinə üçüncü şəxslər tərəfindən daxil olan istənilən irad və tələblər Məsləhətçiyə yönləndiriləcək.

7. ORİFLEYM LOQOTİPİ

Orifleym loqotipi yalnız şirkətin rəsmi səhifəsində istifadə edilmiş formatda və yalnız səhifənin yuxarı və aşağı kolontitulu şəklində istifadə oluna bilər. Animasiya da daxil olmaqla, loqotipdə istənilən dəyişiklik yolverilməzdir.

8. SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MƏSLƏHƏTÇİLƏR

Orifleym Məsləhətçilərin bloq, sosial şəbəkələr və digər resurslarda iştirakını alqışlayır. Məsləhətçilər 1.3 paraqrafdakı məhsulların xüsusiyyətlərinə dair məlumatın düzgünlüyü hissəsinin tələblərinə əməl edərək Orifleym məhsulları barədə öz rəy və fikirlərini bölüşə bilərlər. Məlumatın və mənbənin linkinin düzgün əks edilməsi üçün şirkətin rəsmi internet resurslarındakı “Dostlarla bölüşmək” funksiyasından istifadə etmək tövsiyə edilir.

9. İNTERNƏTDƏ İNKİŞAF

Məsləhətçilər Nizamnamədə əks olunmuş onlayn-mühitdə fəaliyyət qaydalarına əməl etməklə müstəqil olaraq öz veb-resurslarını inkişaf etdirə bilərlər.

Kontekst reklamda (məsələn, Google Adwords xidmətinin köməyi ilə):

 • Reklamın Orifleymin müstəqil Məsləhətçisi tərəfindən yaradıldığı əks olunmalıdır.
 • Başlıq yalnış olaraq reklamın rəsmi Orifleym şirkəti tərəfindən yerləşdirildiyi məlumatını verməməlidir.
 • Məsləhətçi açar söz kimi “Orifleym” yaxud “Oriflame” sözlərindən, həmçinin Orifleym (Oriflame) firma adının istənilən digər Fonetik imitasiyasından istifadə edə bilməz.

Bundan başqa öz veb-resurslarını inkişaf etdirərkən Məsləhətçilərə qadağan edilir:

 • Artıq qeydiyyatdan keçmiş Orifleym məsləhətçilərinin elektron poçt yaxud istənilən digər rəqəmsal və qeyri-rəqəmsal cəlbetmə üsulları ilə məqsədyönlü cəlb edilməsi.
 • Qeyri-tematik forumlarda avtomatik paylaşımlar etmək, botlardan istifadə, yəni ki, spam-ismarıcların avtomatik paylaşımları yaxud sosial şəbəkə istifadəçilərinin qrupa/səhifəyə əlavə edilməsi yaxud “layk” yığmaq kimi avtomatik fəaliyyətin yerinə yetirilməsi.
 • Elektron poçt və digər rəqəmsal və qeyri-rəqəmsal kanallarla təlimləndirici materiallar da daxil olmaqla Uğur Planında göstərilənlər və/yaxud Orifleym tərəfindən təsdiq ediləndən başqa Orifleym Məsləhətçilərinə yönəldilmiş kənar mallar və ya xidmətlərin inkişafı.
 • Gəlir əldə etmək üçün Orifleym Məsləhətçilərinin də cəlb edildiyi pullu təlimlər və vebinarların keçirilməsi.
 • Məsləhətçi ŞİM (Orifleymin Şəxsi İnternet-Mağazası) linkinin pullu reklam şirkətlərində irəli çəkilməsi, bu linkin özünün şəxsi saytında, bloq, sosial şəbəkədəki səhifədə yayılması hallarından başqa. Məsləhətçinin ŞİM-na linkin yerləşdirildiyi  şəxsi veb-resursda yaymağa imkan verilir.
 • “Orifleym” yaxud “Oriflame” sözlərindən, həmçinin Orifleym (Oriflame) firma adının istənilən digər Fonetik imitasiyasından istifadə olunan aparıcı sorğuların reklam şirkətlərində alınması.

 

ƏLAVƏ 2.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏR – şəbəkədə ünsiyyətin 10 qaydası

1.  Həmişə cari müzakirəni oxuyun. Ən əsas və avtoritetli iştirakçı kimdir? Müzakirə zamanla necə dəyişir, ümumiyyətlə dəyişirmi? Yalnız sizə aydın olan mövzuların müzakirəsində iştirak edin.

2. Öz töhvənizi verin. Müzakirəyə öz töhvənizi verdiyinizə əmin olun. Məsələn, faydalı məlumatlar, məhsullar barədə fikirlər, xidmət və s. barədə fikir mübadiləsi edin. İsmarıcınızın düzgün hədəf auditoriyaya ünvanlandığına əmin olun, əks halda o spama düşə bilər.

3. Cavab verin. Əgər siz müzakirəni izləyirsinizsə, siz Orifleym ilə əlaqəsi olan müzakirəyə qoşulmaq üçün əlverişli anı tuta biləcək və öz töhvənizi verə biləcəksiniz.

4. Şəffaflıq prinsiplərinə əməl edin və düzünü deyin. Onlayn-cəmiyyətdə məqsədyönlü istənilən fikir gizlətmə tezliklə aydın olur. Hər zaman həqiqi adınızı deyin və Orifleymdəki rolunuza aid dürüst olun. 

5. Ehtiyatlı olun. Özünüzün fərdiliyinizi nümayiş etdirin, özünüz olun.

6. Digərlərinə hörmət edin. Unutmayın ki, Orifleym qlobal şirkətdir və onun nümayəndələri (əməkdaşlar, Məsləhətçilər və istehlakçılar) onun dəyərlərini və ənənələrini bölüşürlər. Özünüz olun, lakin digərlərinin də fərdiliyinə hörmətlə yanaşın. Bu yalnız ekstremal təzahürlərin (rasizm, seks, zorakılıq, qeyri-normativ leksika və s.) istisnası demək deyil, həmçinin digərlərinin şəxsi həyatlarına hörmət, siyasət, din və s. kimi şəxsi provakasiyaedici mövzuların müzakirəsində ehtiyatlılıq deməkdir.

7. Məlumatın məxfiliyini qoruyun. Orifleym şirkəti istehlakçıları və tərəfdaşları üçün faydalı ola biləcək tədbirləri, məhsulları və digər məlumatlara qarşı marağı hərtərəfli saxlamağa çalışır. Lakin daha əvvəllər Orifleym saytında yerləşdirilmiş rəsmi materiallardan sitat gətirərkən mənbəyə link vermək mütləqdir (məsələn: “www.oriflame.az saytında paylaşılmışdır, 2012). Rəsmi paylaşım edilənə kimi şirkətin konfidensial materiallarını paylaşmaq qadağandır, məsələn, gələcəkdə buraxılacaq məhsullar yaxud rekrut kampaniyaları barəsində.

8. Mübahisələrdən qaçın. Əgər siz şirkət barədə dezinformasiyanın şahidi olmusunuzsa, siz bununla razılaşmaya və opponentlərə qarşı hörmətinizi dilə gətirərək və faktlara əsaslanaraq öz fikrinizi bildirə bilərsiniz.

9. Minnətdarlıq və səhvlərin düzəlişi. Əgər siz səhvə yol vermisinizsə, onu qəbul edəcək dərəcə cəsarətli olun və dərhal səhvinizi düzəldin.

10. Özünüzün birbaşa öhdəliklərinizi unutmayın. Əmin olun ki, sizin bloqlar, mikrobloqlar və sosial şəbəkələrdəki iştirakınız sizi ən vacib olandan – biznes və/yaxud alıcılarınız qarşısındakı birbaşa öhdəliklərinizin icrasından yayındırmır.