Ənlik

Ənlik yalnız sənin üslubuna təravət və parlaqlıq bəxş etmir, həmçinin vizual olaraq onun formasını dəyişir. Quru, krem və ya diyircək formasında olur.