Tender Care

Quru dəriyə zərif qayğı! E vitaminli formul və arı mumu o qədər effektlidirlər ki, 1980-cı ildən öz aktuallığını itirməyiblər.