Sublime Nature

Usta-ətriyyatçı ilə müsahibə

Videoya baxmaq
Mütəxəssisə sual

Premium ətirlər necə yaranır?

İndi öyrən

TƏBİƏTİN GÖZƏLLİYİNİ YARATMAĞI YALNIZ USTA BACARAR

Sublime Nature  premium ətir kolleksiyası iki inqredient  — tuberoza və tonka paxlaları üzərində yaradılıb. Onların hər biri xüsusi açılmaya malikdir. Tuberozanı gecə açıldığına görə onu "gecə şəhzadəsi" adlandırırlar. Bu təravətli və eyni zamanda dolğun pudra ətri şəfəqdə daha çox səslənir. Ən qiymətli ətriyyat inqredientlərindın biri olan tonka paxlalarının yığımı musson yağışlarından sonra həyata keçir. Paxlalar günəşdən quruduqdan sonra onların üzərinə nazik ağ "pərdə" — kristal kumarin yaranır.

İnqredientlərin birgə səslənməsini təmin etmək üçün Natali Lorson Sublime CO2 texnologiyası karbon qazı ilə təbii eksraksiyanın ekoloji texnologiyasından istifadə etmişdir. Bu texnologiya kiymyəvi elementlər olmadan ətrin daha təmiz və dolğun ekstraktlarla səslənməsini təmin edir. Nəticədə inqredientlərin həqiqi səslənməsini əks etdirən premium ətri əldə etmiş oluruq.