FƏAL İNQREDİENTLƏRİN TƏBİİ KOMPLEKSİ

Fəal inqredientlərin təbii kompleksində hər biri xüsusilə emal olunmuş faydalı isveç təbii bitkilərindən istifadə olunub. Məqsəd: dərinin gözəllik və cavanlığını təmin etmək üçün yaşla əlaqədar dəyişikliklərlə mübarizə aparmaq. 

* İstehlakçı sınaqlarında Optimals Age Revive istifadəsi ilə nəticələrə görə.


Dəriyə qulluq üzrə bələdçi

Dəri növünüzə uyğun olan qulluq vasitələri seçməyə köməklik lazımdır?

Dəri növünüzə uyğun olan qulluq vasitələri seçməyə köməklik lazımdır?

Testdən keçərək dərinizin fərdi tələblərini ödəyəcək məhsulları seçməyi öyrənəcəksiniz.