FƏAL İNQREDİENTLƏRİN TƏBİİ KOMPLEKSİ

Fəal inqredientlərin təbii kompleksində hər biri xüsusilə emal olunmuş faydalı isveç təbii bitkilərindən istifadə olunub. Məqsəd: dərinin gözəllik və cavanlığını təmin etmək üçün yaşla əlaqədar dəyişikliklərlə mübarizə aparmaq. 

* İstehlakçı sınaqlarında Optimals Age Revive istifadəsi ilə nəticələrə görə.