Lucia

Lucia

Müqəddəs İsveç bayramı olan Lusiyadan ilham alaraq yaradılmış bu ətir, gözəlliyi günəş şüalarının insanda yaradan umidi tək gözəl olan adınlar üçün yaradılmışdır.