Dəriyə qulluq üzrə terminlər lüğəti

Sevimli qulluq vasitələrinin tərkibinə daxil olan inqredientlər haqda məlumat almaq istəyirsən? Bizim lüğətimiz sənə kömək olacaq.

ASPARTO LIFT 

Bu nədir? Oriflame şirkəti tərəfindən patentləşdirilmiş, toxum və ləpələrin tərkibində olan və aspartik turşusundan alınmış məhsullardır.  
Nə edir? Kliniki sınaqlar tıstiq etmişdir ki, AspartoLift dəri elastikliyini bırpa edir. O hüceyrələrə kollaqen və elastin ifraz etməyə kömək edərək qırışların azalması, həmçinin dərini hamar və parlaq etməyə imkan verir.  
Göstəriş: Dəri konturunun sallanması və qırışlar.
Nəyin tərkibində var: Kompleks liftinq-qulluq NovAge Ultimate Lift

....................................................................................

KOFEİN 
Bu nədir? Təbii tərkibli psixostimulyator.
Nə edir?  Orqanizmdə mayenin dövranını yaxşılaşdıraraq gözaltı şişkinliyi aradan qaldırır. Dərini hamarlaşdırır.  
GöstərişGözaltı şişkinlik və yorğun görkəm.
Nəyin tərkibində varNovAge True Perfection göz ətrafı dərinin mükəmməlliyi üçün krem

....................................................................................

SOYA GENİSTEİNİ
Bu nədir?
Soyanın tərkibində olan yaşəleyhinə komponent. 
Nə edir? İrsi cəhətdən təsir edərək, dəriyə cavan görünüş verir. Quruluqla mübarizə aparır və dərini hamarlaşdırır. 
Göstəriş: Yaşlı və yaşlanmaqda olan dəri üçün.
Nəyin tərkibində var: Time Reversing SkinGenist məhsulları seriyası

.....................................................................................

QLİKOLOK TURŞUSU
Bu nədir? Bitkilərdə təbii olaraq istehsal olunan alpha hidroksil turşusu (AHA). 
Nə edir? Dərinin üst qatını cilalayaraq ölmüş hüceyrələri təmizləyərək yeni hüceyrələrin yaranmasına kömək edir. 
Göstəriş: Solğun dəri rəngi, parlaqlığın itirilməsi.
Nəyin tərkibində var: Dəri mükəmməlliyi üçün gecə yenilənmiş krem-balzam NovAge True Perfection, Qırışlara qarşı zərdab NovAge Ecollagen.

....................................................................................

LINGON 50:50
Bu nədir? 50:50 nisbətində götürülmüş giləmeyvə və quşüzümü yarpaqları əsasında dəriyə qulluq üzrə Orifleym tərəfindən yaradılmış inqredientlərlə məhsul.
Nə edir? Antioksidant xüsusiyyətə malikdir, dərinin müdafiə xüsusiyyətini artırır, dərini toksinlərdən və stresdən qoruyur.  
Göstəriş: İstənilən dəriyə uyğun gəlir
Nəyin tərkibində var: Optimals məhsulu

....................................................................................

BİTKİ GÖVDƏ HÜCEYRƏLƏRİ EKSTRAKTI 
Bu nədir? Bitki gövdə hüceyrələrində dərinin hamarlağı və cavanlığını təmin edəcək kollagen və elastin mövcuddur. Həmçinin tripeptid-kompleks. 
Nə edir? Gövdə hüceyrələri kollagen sintezini artıraraq dəri mükəmməlliyinə nail olur. 
Göstəriş: İlk qırışlar və yaşlanma əlamətləri olan dəri.  
Nəyin tərkibində var: Dəriyə kompleks qulluq üzrə NovAge Ecollagen dəsti

.................................................................................... 

FARS İPƏK AKASİYASI EKSTRAKTI
Bu nədir? Fars ipəyi aksiyası çiçəklərindən alınan güclü antioksidant
Nə edir? Hüceyrə səviyyəsində dərini dərindən təmizləyərək tonunu bərabərlədirir və dəriyə parıltı verir. 
Göstəriş: Dəri yaşlanmasının ilk əlamətləri
Nəyin tərkibində var: Dəriyə kompleks qulluq üzrə NovAge True Perfection məhsulları dəsti.

.....................................................................................

TURŞƏNG EKSTRAKTI
Bu nədir?
Kanada turşəng ekstraktı
Nə edir?  Tirozin ifrazını azaldaraq hiperpiqmentasiyanı azaldır. 
Göstəriş: Qeyri-bərabər dəri tonu və piqmentasiya. 
Nəyin tərkibində var: Optimals Even Out məhsulları
  

...........................................................................................................................................

ÇAY AĞACI YAĞI
Bu nədir? Çay ağacının gövdəsi və yarpaqlarından alınan yüksəkkeyfiyyətli təbii inqredient.
Nə edir? Tərkibindəki antibakterial və sakitləşdirici xüsusiyyətlərin hesabına səpkilərdə istifadə olunur. Dəridə təbii mayeni saxlayaraq onun qurumasının qarşısını alır. 
Göstəriş: Yaşla əlaqədar və digər səpkilər.
Nəyin tərkibində var: Love Nature Çay ağacı məhsulları

.....................................................................................

TRİPEPTİT KOMPLEKS 
Bu nədir? Orifleymin patentləşdirilmiş texnologiyası kollagen ishehsalını artırır. Təbii peptitlərdən təşkil olunaraq qırışları azaldır. 
Nə edir? Şəxsi kollagenin istehsal olunması üçün bir neçə cür paptitd lazımdır: kollagen peptidi, mayanın tərkibindən alınan, enerji və hüceyrə reproduksiya, düyünün tırkibindən alınan peptid, antioksidant peptit, buğda və hüceyrələrin tərkibindən alınan peptid. Bütün bu peptidlər birlikdə qırışlara qarşı kompleks qulluq vasitısi yaradaraq dəri yaşlanmasının qarşısını alırlar. 
Göstəriş: Qırışlar və qırışma əlaməti olan dəri
Nəyin tərkibində var: Dəriyə kompleks qulluq dəsti NovAge Ecollagen
Mətn: Şəkil: Getty Images