Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Səbətdəki məhsullar
Points to spend in the

Oriflame-in nizamnaməsi

Oriflame Brend Partnyorunun nizamnaməsi

Hər bir Oriflame Brend Partnyoru  üçün Oriflame-in Nizamnaməsində öz əksini tapmış Etik kodeks və davranış qaydalarını oxuyub bilmək çox vacibdir. Çünki onlar Oriflame Brend Partnyoru ilə şirkətin qarşılıqlı münasibətlərinin əsasını təşkil edir və qaydaların ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Bütün Oriflame Brend Partnyoru  Nizamnamənin korporativ nəşrlərdə çap olunmasından və ya Brend Partnyorun nəzərinə hər hansı digər üsulla çatdırılmasından asılı olmayaraq onlara mütləq şəkildə riayət etməlidir. Oriflame Şirkəti yalnış şəxsi məlumat təqdim edən və ya Nizamnamənin qaydalarına əməl etməyən Oriflame Brend Partnyorunun qeydiyyatını istənilən an dayandırmaq (qeydiyyat nömrəsini ləğv etmək) ixtiyarına malikdir. Oriflame-də qeydiyyat nömrəsindən məhrum edilmiş Oriflame Brend Partnyorları bütün hüquq və üstünlüklərini, həmçinin strukturlarını itirirlər.

Etik kodeks və Qaydalar Oriflame Brend Partnyoru  hüquqlarını qorumaq üçün yaradılıb və biznes etikasının yüksək standartları ilə diktə edilib. Onlara müvafiq olaraq Oriflame Brend Partnyorları öz fəaliyyətlərində Nizamnamədə əks olunmuş öhdəliklərindən əlavə, ölkəsinin qanunlarına əməl etməyə borcludur.

 

 

ORIFLAME - İN ETİK KODEKSİ

 

Oriflame Brend Partnyoru kimi mən aşağıdakı biznes prinsiplərinə əməl etməyi öhtəmə götürürəm.

 

1.1 Oriflame Nizamnaməsində və şirkətin digər nəşrlərində əksini tapan bütün qaydalara əməl etmək. Oriflame Nizamnaməsinin təkcə özünə deyil, ruhuna da əməl etmək.

 

1.2 Oriflame Brend Partnyoru  kimi iş münasibətləri qurduqda əsas prinsipi rəhbər tutmaq – özümə qarşı hansı münasibəti istəyirəmsə, başqalarına da eyni münasibət göstərməliyəm.

 

1.3 Müştərilərimə və Oriflame Brend Partnyorlarına məhsullar, biznes imkanlar və Oriflame haqqında hər hansı bir məlumatı düzgün çatdırmaq. Mən yazılı və şifahi formada məhsullar və imkanlara dair yalnız Oriflame-in Rəsmi korporativ nəşrlərində göstərilmiş vədləri verəcəm. Oriflame məhsulları və biznes-imkanlarını digər şirkətin məhsulları və biznes-imkanları ilə müqayisə edərkən istisnasız olaraq yoxlanılmış rəsmi məlumatın təqdim edilməsinin vacibliyi haqqında xatırlamaq.

 

1.4 Sifariş etmə və iradlara baxma sahəsində müştərilərə nəzakətli və operativ xidmət göstərmək. Məhsulu dəyişmək lazım gəldikdə rəsmi mənbələrdə qeyd olunmuş təlimata əməl etmək.

 

1.5 Oriflame-in rəsmi nəşrlərində qeyd olunmuş və əldə edilmiş səviyyəyə müvafiq Oriflame Brend Partnyoru (eləcə də Sponsorun və Direktorun) vəzifələrinə əməl etmək.

 

1.6 Şirkətin dürüstlük, ləyaqət və məsuliyyət nəzərdə tutan yüksək etik standartlarına müvafiq davranmaq.  

 

1.7 Heç bir halda şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş məhsullardan başqa istənilən digər məhsulları yaymaq üçün Oriflame şəbəkəsindən istifadə etməmək.

 

1.8 Məhsulların istehlakçılara birbaşa satış üsuluna ciddi əməl etmək, yəni hər hansı pərakəndə paylama kanallarından istifadə etməmək.

1.9 İradi və ya qeyri-iradi Oriflame-i ictimayyətinin gözündə mənfi formada göstərə biləcək ikimənalı məlumatın yayılmasına imkan verməmək.

 

1.10 Öz ölkəmin, eləcə də mənim beynəlxalq şəbəkəmin fəaliyyət göstərəcəyi bütün ölkələrin qanunlarına əməl etmək.

 

1.11 Etik kodeksin şərtlərini qəbul etmək Qaydalara əməl olunmasının ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

 

 

II. ORIFLAME BREND PARTNYORUNUN DAVRANIŞ QAYDALARI

 

1. TƏRİFLƏR

 

A. “Oriflame Brend Partnyoru” (bundan sonra “Oriflame Partnyoru / “Partnyor”) – burada və bundan sonra rütbəsindən və səviyyədən asılı olmayaraq şirkətin müstəqil partnyoru kimi nəzərdə tutulur (Menecerlər, Liderlər və daha yuxarılar da daxil olmaqla).

 

B. “Şəxsi referal səhifə” Oriflame tərəfindən şirkətin şəxsi saytında hazırlanıb və dəstəklənir.

 

C. Hal-hazırkı sənəddə “Oriflame” dedikdə, digər bir hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sizin Oriflame Brend Partnoyu kimi qeydiyyatdan keçdiyiniz regional nümayəndəlik də nəzərdə tutulur.

 

D. “Sponsor xətti”-nə Oriflame Brend Partnoyu, onun sponsoru və bütün başda duran sponsorlar daxildir.

 

E. “Şəxsi qrup”-a sponsor tərəfindən birbaşa və ya onun Qrupunun digər Oriflame Brend Partnoyu vasitəsilə cəlb olunmuş bütün Oriflame Brend Partnoyu daxildir, ilk xəttə 22%-li Oriflame Brend Partnoyu və onların Qrupları istisna olmaqla.

 

F. “Qrup” dedikdə 22%-lik Oriflame Brend Partnoyu və onların qolları daxil olmaqla Oriflame Brend Partnoyu bütün strukturu nəzərdə tutulur.

 

G. “Oriflame-in rəsmi korporativ nəşrləri” dedikdə Oriflame Nizamnaməsi, Oriflame kataloqları, Oriflame Brend Partnyorunun Start dəsti, “NovAge dəriyə kompleks qulluq üzrə bələdçi” və şirkətin rəsmi saytında dərc olunmuş digər məlumatlar daxildir.

 

H. “Sponsor” – şirkətə digər Partnyorları dəvət edən, onları Oriflame ilə tanış edən, təlimləndirən və onların işinə dəstək olan Oriflame Brend Partnyorudur.

 

I. “Qaydalar” qaydalar və şərtlər, həmçinin Oriflame məhsullarını əldə etmək, onları www.oriflame.az saytında qeyd etmək məqsədi ilə onlarda qeyd olunmuş qaydaları, prinsipləri, hüquqları və öhdəlikləri təyin edən digər sənədlər.

 

Böyük hərflə başlayan, lakin hazırkı bölmədə açılışı olmayan sözər “Uğur Planı – Liderlər üçün Nəşr” –in əvvəlki bölməsində olan mənanı kəsb edir.

 

2. QEYDİYYAT

 

2.1 Oriflame Brend Partnyoru olmaq üçün namizəd artıq qeydiyyatdan keçmiş Oriflame Partnyoru (sponsor) tərəfindən tövsiyə edilməlidir. Bəzi hallarda Oriflame gələcək Partnyoru istənilən mövcud struktura qoşmaq hüququ olur.

 

2.2 Oriflame Brend Partnyoru kimi qeydiyyat yalnız namizədin fərdi razılığı ilə edilə bilər. Oriflame Brend Partnyoru bu cür razılığın mövcud olmamasından doğan bütün xoşagəlməz nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır. Oriflame Brend Partnyoru yalnız bir qeydiyyat nömrəsi ola bilər.

 

2.3 Oriflame şirkətinin namizədin qeydiyyatdan və ya yenidən qeydiyyatdan keçməyinə imtina etmək hüququ vardır.

 

2.4 Şirkətə rəsmi qeydiyyat 18 yaşdan və ya qanuni təmsilçilərin (valideynlər, övladlığa götürən və ya qəyyum) notarial təsdiq olunmuş yazılı icazəsi ilə 16 yaşdan etibarən Oriflame Brend Partnyoru olmaq olar.

 

2.5 Əgər şəxslər bir-birinin qanuni həyat yoldaşı və ya valideyni və övladıdırsa, qeydiyyat fiziki şəxslər üçün iki nəfər olmaqla həyata keçirilə bilər (məsələn, ər-arvad, valideyn-övlad). Sonuncu halda qeydiyyat təşəbbüskarının adından fəaliyyət göstərəcək nümayəndəni və onun səlahiyyətlərini müəyyən etmək lazımdır. Tərəfdaşlar Oriflame qarşısında öz öhdəlikləri üzrə tam cavabdehlik daşıyırlar, şirkət isə ödəmə edilmədiyi təqdirdə bir və yaxud hər iki tərəfdaşdan bütün borcların ödənilməsini tələb edə bilər.

 

2.6 Oriflame Brend Partnyoru şirkətində qeydiyyatı 17 kataloqdan sonra (1 il) bitir.

 

 

2.10 2.6 bəndindəki şərtlər nəzərə alınmaqla, Oriflame Brend Partnyoru Oriflame şirkətində qeydiyyatı başa çatır:

 

- qeydiyyat anından etibarən Oriflame Brend Partnyorunun bir sifariş belə yerləşdirmədiyi halda Şirkətdə qeydiyyatdan sonra 4 kataloq dövrünün bitməsi ilə

 

- son sifariş yerləşdirildikdən sonra 17 kataloq sonra (1 il.)

 

 

2.11 Keçmiş Oriflame Brend Partnyorları və ya onların qanuni həyat yoldaşları aşağıdak şərtlərə əməl etməklə yenidən Oriflame-də qeydiyyatdan keçə bilərlər: təkrar qeydiyyat üçün Oriflame Brend Partnyorunun sonuncu sifarişini yerləşdirdiyi kataloq dövründən sonra ən azı 17 bütöv kataloq müddəti keçməlidir. 

 

Müstəsna hallarda şirkət təkrar qeydiyyat şərtlərini öz istəyinə uyğun dəyişdirmək hüququna malikdir.

 

2.12. Əgər Oriflame Brend Partnyoruna namizədinin yaxın qohumlarından biri artıq Oriflame Brend Partnyorudursa, onun (həyat yoldaşı, doğma qardaş yaxud bacı, ata yaxud ana, uşaqları) birinci xəttində qeydiyyatdan keçməlidir. Əgər Oriflame Brend Partnyoruna namizədinin bir neçə qohumu artıq Oriflame Partnyorudursa, o halda qeydiyyat a.ağıdakı üstünlüklər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir:

 

  1. Həyat yoldaşı
  2. Ata və ya ana
  3. Uşaqları
  4. Dogma qardaş və ya bacı

 

2.13 Oriflame Brend Partnyorunun qanuni həyat yoldaşı da Oriflame Brend Partnyoru olmaq istədikdə öz həyat yoldaşının qeydiyyat nömrəsi və ya ayrıca qeydiyyat nömrəsi altında yalnız həyat yoldaşının birinci səviyyəsində qeydiyyatdan keçə bilər. Axırıncı halda ər-arvaddan biri Oriflame-dəki üzvlüyünü ikinci həyat yoldaşı ilə bərabər qeydiyyat məqsədi ilə sona çatdırmaq istəyirsə, aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur:

 

 

2.14 Etik kodeks və ya Davranış qaydaları pozularsa, Oriflame şirkətinin Brend Partnyorunun qeydiyyatına xitam vermək hüququ var.

 

2.15 Pozuntu hallarının araşdırılması aparılan dövrdə Oriflame Brend Partnyorunun qeydiyyatının qüvvəsini dayandıra bilər.

 

2.16 Oriflame Brend Partnyorunun bəzi qeydiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi obyektiv səbəblər mövcud olduqda qeydiyyat anından etibarən 3 kataloq dövrü ərzində yalnız şirkətin razılığı ilə mümkündür. Oriflame Brend Partnyoru tərəfindən yalnış qeydiyyat məlumatları təqdim edilməsi halında şirkət 2.15 bəndindən istifadə etmək hüququna malikdir.

 

 

3. STRUKTURLARIN SABİTLİYİNİN ARTIRILMASINA YÖNƏLDİLƏN TƏDBİRLƏR

 

3.1 Oriflame Brend Partnyorları başqa sponsorların adına yenidən qeydiyyatdan keçə bilməz. Yeni qeydiyyat yalnız müqavilə ləğv olunarsa (terminasiya) və 2.11-də göstərilən şərtlərə əməl olunmaqla həyata keçirilə bilər. Oriflame ilə müqavilə pozularsa, Oriflame Brend Partnyoru öz qrupunu itirir. Qrup Oriflame ilə müqaviləni pozmuş Partnyorun ən yaxında olan Partnyora keçir. Qeydiyyat hazırkı Nizamnamənin 2.8-2.10 maddələrinə müvafiq dayandırılır.

 

3.2 Əgər Oriflame Brend Partnyoru hazırkı Nizamnamənin 2.11 bəndindən istifadə etmiş və Nizamnamədə sözügedən müvafiq müddətin bitməsi ilə digər strukturda yenidən qeydiyyatdan keçərək Oriflame ilə müqaviləni pozmuşdursa, bu halda ona qarşı 3.2.1 -3.2.3 maddələrində sadalanmış xüsusi qaydalar və yeni strukturun inkişafı qaydaları tətbiq olunacaq.

 

3.2.1 Yuxarıda duran Oriflame Brend Partnyorunun biznesinin təhlükəsizliyini və strukturunun bütövlüyünü qorumaq məqsədi ilə digər strukturda yenidən qeydiyyatdan keçən Oriflame Brend Partnyorun köhnə strukturunda olan heç bir Oriflame Brend Partnyoru onun yeni strukturunda yenidən qeydiyyatdan keçə bilməz, hətta Oriflame ilə müqaviləni pozsa və qaydalarla nəzərdə tutulmuş müddətin bitməsindən sonra yenidən qeydiyyatdan keçmə qaydalarını yerinə yetirsə belə. Yenidən qeydiyyatdan keçmiş Oriflame Brend Partnyoru əvvəllər heç vaxt köhnə strukturunda olmayan yeni insanları dəvət edərək öz yeni strukturunu qurma hüququna malikdir. Sözügedən qaydaya istisna olaraq yalnız Oriflame Brend Partnyorunun ən yaxın qohumları nəzərdə tutula bilər: ər (arvad), doğma qardaş və ya bacı, ata və ya ana, uşaqları.

 

3.2.2 Oriflame Brend Partnyorunun rütbələrə yüksəlməyə görə əvvəllər aldığı birdəfəlik ödənişləri onun yeni qeydiyyatında nəzərə almaq hüququ Oriflame-ə məxsusdur. Eyni rütbələrə nail olmağa görə nəzərdə tutulan ödənişlər Oriflame Brend Partnyoru tutula bilər. Bundan başqa şirkətin istənilən tədbir və marketinq aksiyalarında Oriflame Brend Partnyorunu iştirakı haqqında qərar qəbul olunarkən onun kvalifikasiya tarixçəsini nəzərə almaq hüququ Oriflame-ə məxsusdur.

 

3.2.3 Strukturun stabilliyinin yüksəldilməsinə yönəldilən tədbirlərin pozulması hallarında istənilən mübahisəli məsələlərdə qərar vermək hüququ Oriflame-ə məxsusdur.

3.3 Oriflame Brend Partnyorunun qeydiyyatının bir sponsordan digərinə ötürülməsi yalnız Oriflame şirkətinin razılığına ilə xüsusi hallarda mümkündür.

 

3.4 Şəxsi qrupun bir Oriflame Brend Partnyorunun digər Brend Partnyoruna keçməsi qadağandır.

 

3.5 Oriflame Brend Partnyorları yazılı ərizə təqdim etməklə və Oriflame şirkətinin icazəsi olmaqla öz qeydiyyat nömrələrini yalnız yaxın qohumlarına – həyat yoldaşına, valideynlərinə, uşaqlarına, o cümlədən övladlığa götürülmüş uşaqlarına – ötürə bilər. Öz nömrəsini hazırkı qaydaya əməl edərək başqa şəxsə ötürmüş Oriflame Brend Partnyorunun 2.11 maddəsində təsvir edilmiş qaydaya əməl etməklə yenidən şirkətdə qeydiyyatdan keçə bilər.

 

3.6 Oriflame Brend Partnyoru dünyasını dəyişdiyi halda onun qeydiyyat nömrəsi ölüm günündən 6 aydan gec olmamaq şərti ilə yazılı ərizə verildikdə şirkətin qararı ilə onun ən yaxın qohumlarına ötürülə bilər (qanuni həyat yoldaşına, valideynlərinə, uşaqlarına, o cümlədən övladlığa götürülmüş uşaqlarına, dogma qardaş və ). Əks halda qeydiyyat nömrəsi ləğv olunur və mərhuma ödəniləcək pullar qanuna və ya vərəsəyə əsasən bu növ ödənişləri alma hüququnu təsdiq edən varislik haqqında sənəd təqdim edilməklə onun varislərinə ödənilir.

 

3.7 Oriflame yalnız Oriflame Brend Partnyorunun Şirkətə özünün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surətini təqdim etdikdən sonra yeni Oriflame Brend Partnyoru dəvət etməyə və onları qeydiyyatdan keçirməyə icazə verir.  

 

4. ORIFLAME BREND PARTNYORUNUN VƏZİFƏLƏRİ

 

Ümumi Vəzifələr

 

4.1 Oriflame Brend Partnyoru Brend Partnyorunun qeydiyyatını vergi ödəyicisi kimi tənzimləyən vergi qanunvericiliyinin müddaəları, hesabatların verilməsi və müvafiq vergilərin ödənilməsi də daxil olmaqla onun Oriflame şirkəti ilə münasibətlərinə tədbiq edilən işgüzar dövriyyənin bütün qayda və qanunlarına əməl etməlidir. Oriflame Brend Partnyorunun onu və şirkəti müştərilərin və cəmiyyətin gözündə etibardan salacaq heç bir addım atmamalıdır.

 

4.2 Oriflame Brend Partnyoru alıcılar, müştərilər, Oriflame-in digər Oriflame Brend Partnyorunun təqdim etdiyi şəxsi məlumatların qorunmasını təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikasının şəxsi məlumatların qorunması sahəsindəki qanunvericiliyə müvafiq olaraq lazımi tədbirlər görməlidir.  

 

Oriflame Brend Partnyorunun müştərilərlə münasibətindəki vəzifələri

 

4.3 Oriflame Brend Partnyoru müştəriyə qarşı insafsızlıq etməməli, onu aldatmamalıdır.

 

4.4 Alıcı ilə ünsiyyətə başlayarkən ünsiyyətin hansı formada keçməyindən asılı olmayaraq Oriflame Brend Partnyoru özünü aydın şəkildə müstəqil Oriflame Brend Partnyoru kimi təqdim etməli və müraciətinin məqsədini açıqlamalıdır: elektron poçt ilə, saytda, sosial şəbəkədə və s. Oriflame Brend Partnyorundan şirkətdəki statusunu qeyd edərkən son dərəcə dəqiq olması tələb olunur ki, alıcı Oriflame şirkətinin rəsmi nümayəndəsi ilə ünsiyyətdə olmadığını anlasın. “Müstəqil” sözü Oriflame Brend Partnyoruna bütün hallarda tətbiq olunmalıdır – elektron məktubların imzasında, vizit kartlarında, şəxsi saytlarda, sosial şəbəkələrdəki şəxsi səhifələrdə və s.

 

4.5 Oriflame Brend Partnyoru müştəriyə məhsulun qiyməti, ödəniş şərtləri; məhsulun qaytarılma siyasəti; zəmanət şərtləri; xidmət servisi və çatdırılma müddətləri barəsində tam və düzgün məlumat təqdim etməlidir. Oriflame Brend Partnyoru müştərilərin bütün suallarına tam və düzgün cavab verməlidir.

 

4.6. Məhsulun keyfiyyəti müştərini qane etmədikdə və məhsul təkrar satış üçün yararlı olduqda, münasib bir zaman çərçivəsində Oriflame Brend Partnyoru müştəriyə seçim təklifi edir: müvafiq məhsulun geri qaytarılması şərtilə məhsula görə ödənilmiş vəsaiti geri ödəmək, yaxud məhsulu eyni dəyərdə olan digər məhsulla əvəz etmək. Münasib vaxt dəqiq göstərilməli və həm bilavasitə, həm də məsafədən (yəni, telefon, poçt və ya İnternet üzərindən) satış meyarlarına uyğun olmalıdır.

 

4.7.Məhsulun satışı zamanı Oriflame Brend Partnyorları müştəriyə Oriflame-in loqotipinin, Oriflame Oriflame Brend Partnyoru haqqında - adı, soyadı və əlaqə nömrəsi də daxil olmaqla - məlumatların, bütün mövcud satış şərtlərinin, zəmanət öhdəliklərinin, zəmanət müddətinin (müştəriyə təklif olunan məhsul üçün mövcud zəmanət, onun şərtləri, ətraflı məlumatlar və satış sonrası məhdudiyyətlər, zəmanət verən təşkilatın adı və ünvanı, zəmanətin müddəti, çatışmazlıqların aradan qaldırılması müddəti məhsulla birgə təqdim olunan pərakəndə sifariş blankında və ya digər müvafiq sənəddə dəqiq bir şəkildə göstərilir), məhdudiyyətlərin və müştəri üçün geri qaytarma şərtlərinin qeyd olunduğu pərakəndə satış blankını təqdim etməlidirlər. Şərtlərin qeyd olunduğu mətn dəqiq və aydın bir şəkildə çap olunmalıdır.

 

4.8. Oriflame Brend Partnyoru müştərini yanılda biləcək həqiqətə uyğun olmayan, köhnəlmiş və ya tətbiqi mümkünsüz olan, konkret təkliflə əlaqəsi və ya hər hansı bir şəkildə istifadəsi mümkün olmayan istənilən ifadəni istifadə etməməlidirlər. Oriflame Brend Partnyorunu şifahi və ya yazılı ifadəsi məhsulun effektivliyinə münasibətdə Oriflame tərəfindən təsdiq edilmiş bəyanatlara və qanunvericiliyə müvafiq olmalıdır.

 

4.9. Oriflame Brend Partnyoru yanılda biləcək müqayisələr etməməlidirlər. Müqayisə meyarları təsdiqi mümkün olan faktlara əsaslanmalıdır. Oriflame Brend Partnyorları hər hansı digər bir şirkətin biznesi və məhsulu haqqında bilavasitə və ya dolayısı ilə yalan məlumatlar verməməlidirlər. Oriflame Brend Partnyorları digər şirkətlərin və onların məhsullarının adından və nüfuzundan, marka adı və ticarət nişanından ədalətsiz bir şəkildə istifadədən çəkinməlidirlər.

 

4.10. Oriflame Brend Partnyorları təqdim edilmiş məhsul təkrar satışa yararlı olduqda öz müştərilərinə münasib bir zaman çərçivəsində sifarişdən imtina etmək və təqdim edilmiş məhsulun ödənişini geri qaytarmaq imkanı yaratmalıdırlar.

 

4.11. Oriflame Brend Partnyoru rahatsızlıq yaranmaması üçün müştəri ilə uyğun bir müddət və zamanda şəxsi ünsiyyət, telefon və ya elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlamalıdır. Oriflame Brend Partnyoru müştərinin ilk tələbindəcə məhsulun nümayiş və təqdimatını dayandırmalıdır.

 

4.12. Oriflame Brend Partnyoru sağlam ticarət və məhdud əmək qabiliyyətinə malik şəxslərin müdafiəsi prinsipləri əsasında, misal olaraq, yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun bir şəkildə müştərilərə düzgün məlumatlar təqdim etməlidir.

 

4.13. Oriflame Brend Partnyoru müştərilərin istehlak təcrübəsi və biliklərinin azlığına hörmət və anlayışla yanaşaraq, onların gözləntilərini yanıltmamalıdır. Yaş, xəstəlik, əqli və fiziki qüsur, vəziyyətin anlaşılmaması, etibarlılıq və ya müştərilərin ana dilində zəif danışmaqla əlaqəli hallardan sui-istifadə qadağandır.

 

4.14. Oriflame Brend Partnyoru oxşar satış üçün Oriflame Brend Partnyoruna potensial müştəri yönləndirilməsi qarşılığında qiymətdə endirim olunacağı və ya ilkin qiymətinin bərpa olunacağı ilə bağlı vəd verməklə insanları məhsul almağa təşviq etməməlidirlər, bu şərtlə ki, bu cür endirim və qiymət bərpası hələ baş verməmiş hər hansı bir hadisə ilə bağlı olsun.

 

4.15. Oriflame Brend Partnyoru müştərilərin sifarişlərini sifarişin yerləşdirildiyi kataloqun qüvvədə olduğu dövr ərzində rəsmiləşdirməlidir.

 

 

 

Oriflame Brend Partnyorunun digər Oriflame Brend Partnyorunu qarşısındakı vəzifələri

 

4.16. Oriflame Brend Partnyorlarına digər Oriflame Brend Partnyorlarının namizədlərini öz strukturuna cəlb etmək, həmçinin, digərlərinin strukturuna müdaxilə cəhdləri yolverilməzdir.

 

4.17. Oriflame Brend Partnyoru, Oriflame Brend Partnyorunun faktiki və ya potensial satış və ya gəlirləri barədə məlumatları təhrif etməməlidir. Gəlir və satış haqqında hər hansı bir təsəvvür: (a) doğru, dəqiq, yanlış və ya yanıltıcı olmayan və (b) müvafiq bazarda sənədləşdirilmiş və etibarlı faktlara əsaslanan şəkildə təqdim edilməlidir. Potensial Oriflame Brend Partnyorları (c) məlumatlandırılmalıdırlar ki, faktiki mənfəət və satışlar şəxsdən və onun bacarıqlarından, satış prosesindən, səylərə və digər amillərə sərf olunan vaxtdan asılıdır və (d) gəlir əldə etmək imkanlarını əsaslı qiymətləndirmək üçün kifayət qədər məlumatlara malik olmalıdır.

 

4.18. Oriflame Brend Partnyoru, Oriflame Brend Partnyoru tərəfindən həyata keçirilən istəyə bağlı təlimlər və ya görüşlər ilə bağlı xərclər istisna olmaqla, Oriflame tərəfindən hazırlanmış hərhansı bir material və ya xidmət müqabilində digər Brend Partnyorları və potensial Brend Partnyorlardan muzd ala bilməz.

Oriflame Brend Partnyorları tərəfindən hazırlanmış istənilən marketinq materialları Oriflame siyasəti və prosedurlarına uyğun olmalıdır. Digər Oriflame Brend Partnyorlarına qanunla təsdiq edilmiş reklam və ya təlim materialları satan Oriflame Brend Partnyorları: (a) yalnız Oriflame tərəfindən qəbul edilən standartlara cavab verən materialları təklif etmək hüququ vardır; (b) bu cür materialların satın alınmasını Oriflame-in digər Brend Partnyorları üçün zəruri tələb olaraq irəli sürə bilməzlər; (c) əhəmiyyətli bir mənfəət olmadan məntiqli və ədalətli dəyərdə Oriflame Brend Partnyoruna satışda yardım etmək hüququna malikdir, dəyəri bazarda mövcud olan oxşar materialların dəyərinə bərabər olmalıdır; və (d) Oriflame qaytarma siyasətinə uyğun yazılı qaytarma siyasətini təqdim etmək hüququ vardır.

 

4.19. Oriflame Brend Partnyorları narahatlıq yaranmaması üçün digər Oriflame Brend Partnyorları ilə yalnız məqbul və münasib vaxtlarda əlaqə saxlamalıdırlar.

 

4.20. Oriflame Brend Partnyoru öz Partnyorlarını onun üzərindən satış həyata keçirməyə məcbur etməməli və sifarişin minimum ölçüsünü və ya çeşidini təyin etməməlidir. Bütün Partnyorlar istənilən həcmdə sifarişi birbaşa Oriflame-ə yerləşdirə bilərlər. Xatırladaq ki, saxlama və kuryer xidməti üçün ödəniş sifarişin həcmindən asılı ola bilər. Buna əsasən, hər bir Partnyor sifarişin məqsədyönlü yerləşdirilməsi ilə bağlı müstəqil qərar verməlidir. Oriflame Brend Partnyorları digər Oriflame Brend Partnyorlarını əsassız sayda məhsul almağa təşviq edə və ya satış köməkçilərini işə cəlb edə bilməzlər. Oriflame Brend Partnyoru məqbul satış həcmi və gözlənilən tələbat çərçivəsində reallaşdırmağı gözlədiyindən daha çox məhsul almamalıdır.

 

4.21. Oriflame Brend Partnyoru, intellektual məhsullar və konsaltinq xidmətləri də daxil olmaqla, rəsmən şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş məhsullar istisna olmaq şərtilə, Oriflame-i digər məhsulların satışı üçün istifadə etmək hüququna malik deyil. Məhsulları başqalarına tövsiyə edərkən, Partnyor kataloq qiymətlərindən istifadə etməlidir.

 

4.22. Oriflame Brend Partnyorları digər birbaşa satış şirkətlərinin satıcılarını işə cəlb etməməlidirlər.

 

4.23. Oriflame Brend Partnyorları digər şirkətlərin məhsullarını, satış və marketinq planını və ya hər hansı digər xüsusiyyətlərini ədalətsiz tənqid etməməlidirlər.

 

4.24. Partnyorun Oriflame ilə əməkdaşlıq əlaqəsi məşğulluq əlaqəsi deyil. Oriflame-nin imkanlarını başqalarına təqdim edərkən, Brend Partnyoru Oriflame-in işə qəbul təklifi deyil, öz müstəqil biznesinə başlamaq imkanı yaratdığını dəqiq və aydın şəkildə bildirməlidir.

 

4.25. Oriflame Brend Partnyoru Oriflame adından öhdəlik götürmək və fəaliyyət göstərmək hüququna malik deyil və bu qaydaya riayət olunmadığı halda Oriflame-ə dəyə biləcək bütün zərərləri ödəməyi öhdəsinə götürür.

 

4.26. Oriflame Brend Partnyoru öncədən yazılı razılıq olmadan digər Oriflame Brend Partnyoru adından sifarişlər verə bilməz.

 

4.27. Oriflame Brend Partnyoru öz şəxsi qrupunun bütün Oriflame Brend Partyorlarının şirkətə ödəbiş öhdəliklərini yerinə yetirməsinə nəzarət etməlidir.

 

4.28. Sponsor maliyyələşdirilən Brend Partnyorların təlim, inkişafı və motivasiyasından məsuldur.

 

4.29. Oriflame Brend Partnyoru şirkətinin öncədən yazılı icazəsi olmadan Oriflame və ya Oriflame adından istifadə edərək televiziya, radio, dövri mətbuat da daxil olmaqla kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verə və ya KİVin reklam imkanlarından ("viruslu" reklam da daxil olmaqla: İnternet, SMS və s.) yararlana bilməz.

 

4.30. Oriflame Brend Partnyoru şirkət, məhsul, xidmət haqqında auditoriyanı yanılda biləcək və ya şirkətin nüfuzuna zərər verə biləcək sosial şəbəkələrdəmediabloglarına rəhbərlik etməməlidir.

 

5. ƏLAVƏ QAYDALAR VƏ PRİNSİPLƏR

 

5.1 Təsir sahələrinin ərazi bölgüsü və səs hüququ Oriflame şirkətinin siyasətində nəzərdə tutulmur. Heç bir Oriflame Brend Partnyoru öz biznesini təsir sahələrinin ərazi bölgüsü və səs hüququ üzərində qurmaq hüququ yoxdur. Hər Oriflame Brend Partnyoru razılaşdırılmış dövlətlərin ərazisində Oriflame ilə biznes yaratmaqla məşğul ola bilər.

 

5.2 Oriflame Brend Partnyoru nəzərə almalıdır ki, Oriflame şirkəti müvafiq ölkənin ticarətində tətbiq oluna biləcək məhsulların təhlükəsizliyi və qeydiyyatı, idxal qaydaları və digər tələblərə aid öhdəliklərə ciddi şəkildə əməl edərək bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərir, lakin hamısında deyil. Oriflame şirkətinin fəaliyyət göstərmədiyi ölkələrə Oriflame Brend Partnyorları tərəfindən məhsulların daxil olması zamanı yarana biləcək hər hansı bir ziyana, narazılıqlara görə Oriflame məsuliyyət daşımır. Belə iradların yaranması halında bütün məsuliyyəti Oriflame Brend Partnyoru daşıyır.

 

5.2.1 Oriflame Brend Partnyorları Oriflame məhsullarını bir ölkənin ərazisində alıb onu Oriflame fəaliyyət göstərdiyi digər ölkənin ərazisində satmamalıdır.

 

5.3 Oriflame Brend Partnyoru şirkətin əməkdaşı deyil. Vizit kartında və ya bu növ sənədlərdə Oriflame Brend Partnyoru özünü yalnız “müstəqil Oriflame Brend Partnyoru” və ya “müstəqil Oriflame Partnyoru” və ya şirkətdə rütbəsi artığı halda ““müstəqil Oriflame Brend Partnyoru” - Menecer”, ““müstəqil Oriflame Brend Partnyoru” - Direktor” adlandıra bilər.

 

5.4 Sosial şəbəkələrdə Oriflame şirkəti tərəfindən rəsmi olaraq dəstəklənən promomateriallar, Oriflame Brend Partnyorunun şəxsi səhifəsi əlavə icazə olmadan istifadə oluna bilər. Oriflame Brend Partnyorları Oriflame domeni ilə şəxsi saytlar və ya səhifələr qeydiyyatdan keçirə bilməzlər. Lakin onlar Oriflame-in rəsmi saytında, səhifəsində rəylər yerləşdirə bilərlər. Şirkətin materialları dərc olunmamışdan əvvəl resenziya etmək hüququ var. Onlayn mühitdə Oriflame Brend Partnyorunun davranış qaydaları ilə əlavə 1 və 2-də tanış ola bilərsiniz.

 

5.5 Loqotiplər, xüsusi adlar və məhsul işarələri şirkətin yazılı icazəsi olmadan Oriflame Brend Partnyorları tərəfindən nə çap materiallarında, nə də onlayn istifadə edilə bilməzlər. Əgər belə icazə alınıbsa loqotip, məhsul işarəsi və xüsusi adlar ciddi olaraq Oriflame-in korporativ üslubu çərçivəsində istifadə oluna bilər. İnternet resurslarda korporativ simvolikanın istifadəsi Əlavə 1 ilə nizamlanır.

 

5.6 Oriflame Brend Partnyorları şirkətin yazılı icazəsi olmadan Oriflame loqotipi və ya məhsul işarələri istifadə olunmuş materialları yarada yaxud Oriflame-dən başqa heç bir mənbədən ala bilməzlər.

 

5.7 Bütün korporativ çap materialları, videolar, şəkillər, Oriflame dizaynı müəllif hüquqları ilə qorunur və heç bir halda Oriflame şirkətinin yazılı icazəsi olmadan bütövlükdə və ya yarımçıq istifadə oluna bilməz. Müəllif hüququ ilə qorunan materialların icazə alınaraq istifadəsi zamanı görünən yerdə və həqiqiliyinə şübhə doğurmayacaq şəkildə Oriflame-ə link qoyulmalıdır. Şirkətin şəkil və digər materiallarının İnternetdə istifadəsinə dair əlavə qaydalar Əlavə 1-də göstərilmişdir.

 

5.8 Oriflame Brend Partnyorlarının Oriflame məhsullarını pərakəndə satış müəsisələrində, internet-mağazalarda və auksionlarda satmaq, nümayiş etdirmək yaxud yerləşdirmək hüququ yoxdur, məsələn Ebay.com, həmçinin pulsuz elan saytlarında, məsələn avito.ru kimi yerlərdə istifadə etmək. Satışların İnternetdə təşkilinə dair əlavə qaydalar Əlavə 1-də göstərilmişdir. Pərakəndə satış müəsisələrində həmçinin Oriflame-in korporativ nəşrləri təqdim edilə və ya satışa qoyula bilməz. Ticarət müəsisəsi olmayan yerlər, məsələn gözəllik salonları Oriflame məhsullarının nümayişi üçün istifadə oluna bilər, lakin satış üçün deyil.

 

5.9 Oriflame məhsulları ticarət müəsisələri olmayan yerlərdə nümayiş üçün Oriflame çeşidləri sırasına daxil olmayan kənar məhsullar ilə yerləşdirilməməlidir.

 

5.10 Oriflame Brend Partnyorlarına qeyri-tematik forumlarda avtomatik yükləmələr etmək, əvvəlcədən müvafiq göndərimlər almağa razılıq verməmiş istifadəçi bazası üzrə avtomatik spam-məktublar göndərməyə icazə verilmir.

 

5.11 Heç bir halda Oriflame Brend Partnyorlarına məhsulları yenidən qablaşdırmaq və ya qablaşdırmanın üzərindəki etiketi dəyişmək icazəsi verilmir. Oriflame Brend Partnyorları məhsulları yalnız firmanın zavod qablaşdırmasında yaya bilər.

 

5.12 Oriflame şirkətinin istehsal etdiyi məhsullar onlardan düzgün istifadə olunduqda sağlamlığa heç bir zərər verə bilməz. Oriflame şirkəti məhsulların keyfiyyətinə zəmanət verir və keyfiyyətsiz məhsulun istifadəsindən dəyən əsaslı zərəri ödəməyə hazırdır. Məhsuldan yalnış istifadə nəticəsində dəyən zərərə görə şirkət məsuliyyət daşımır.

 

5.13 Oriflame-in Brend Partnyorun vaxtı ötmüş hesablarının və digər icbari ödənişlərin hesabını istənilən vaxt istənilən həcmli endirimlər və bonuslardan vəsait tutmaqla ödətmək hüququ var.

 

5.14 Orifelymin əvvəlcədən məlumat vermədən qiymətlər, çeşid və ödəniş şərtlərini dəyişmək hüququ var. Müvafiq dəyişikliklər, həmçinin məhsulların anbarda mövcud olmaması səbəbindən itirilmiş həcmli endirim, bonuslar və digər ödənişlər Oriflame tərəfindən kompensasiya edilmir.

 

5.15 Yalnız aşağıdakı şərtlərə görə Oriflame məhsul almaq üçün xərcləri ödəyir:

 

- məhsul şirkət tərəfindən müəyyən olunmuş vaxtda qaytarılmışdır;

 

- qaytarılmış məhsulun məbləği bütün endirimlər və çatdırılma ödəməsi çıxıldıqdan sonra Oriflame Brend Partnyoru tərəfindən məhsula görə ödənilmiş məbləğ təşkil edir;

 

- çap olunmuş reklam materialları, endirim üzrə məhsullar və satışa dəstək dəstləri daxil olmaqla qaytarılmış məhsullar, sonrakı satışlar üçün yararlı olmalıdır.

 

Hazırkı razılığın bu bəndinin kontekstinə görə sonrakı satışlar üçün yararlı məhsul:

 

- İstifadə olunmuş, açılmış və xarab olmamalıdır;

 

- İstifadə müddətini keçməmiş olmalıdır.

 

5.16 Əgər Oriflame Brend Partnyoru Oriflame şirkətinin imicinə və adına mənfi təsir göstərəcək hadisəyə və ya danışıqlara qanuni və ya qeyri-qanuni yolla qoşulubsa o, mütləq bu barədə şirkəti məlumatlandırmalıdır.

 

5.17 Oriflame şirkəti birtərəfli şəkildə “Uğur Planına”, kvalifikasiya şərtlərinə, eləcə də Etik kodeksə və Oriflame qaydalarına əlavələr və dəyişikliklər edə bilər.

 

 

6. ORIFLAME DİREKTORUNUN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 

Oriflame Oriflame Brend Partnyorlarına aid olan tələblərə əlavə olaraq, Direktor və daha yüksək rütbəli Partnyorlar aşağıdakı tələblər şamil olunur. Bu qaydalardan hər hansı birinin pozulması rütbədən, bonuslardan, böyük endirimdən məhrum olmağa, bəzi hallarda isə Oriflame Brend Partnyorunun qeydiyyat nömrəsinin ləğv olunmasına gətirib çıxara bilər.

 

6.1 Öz Şəxsi Qrupunun Lideri kimi hər kataloq dövrü müddətində Direktor:

 

a) Öz Şəxsi Qrupunu rekrut və daima inkişaf etdirməlidir;

 

b) Oriflame Brend Partnyorunun motivasiyasına kömək və dəstək etməlidir;

 

c) təlimlər və motivasiya görüşləri keçirməli, məqsədlər qoymalı və onlara çatmaqlarını izləməlidir;

 

d) Oriflame Brend Partnyorlarına biznes aparmağın ən yaxşı yollarını öyrətməlidir;

 

e) Oriflame Brend Partnyorları müxtəlif görüşlər, tədbirlər, təlimlər, şirkətin yenilikləri və s. haqqında məlumatlandırmalıdır;

 

f) Oriflame şirkəti tərəfindən təşkil edilmiş bütün seminar və digər tədbirlərdə iştirak etməlidir;

 

g) Etik kodeksə və Oriflame şirkətinin qaydalarına əməl etməlidir, bütün işlərdə nümunəvi olmalıdır;

 

h) Oriflame satış menecerləri tərəfindən keçirilən biznes görüşlərdə iştirak etməlidir.

 

6.2 Oriflame Direktoru digər birbaşa satış şirkətlərini təmsil edə bilməz.

 

6.3. Direktorun həyat yoldaşı və ya yaxın qohumlarının (yəni, qardaşı, atası və ya anası, uşaqları) digər birbaşa satış şirkətini təmsil etməsi halında, bu həyat yoldaşına və ya yaxın qohuma (bu 6.3. maddəyə əsasən ) Oriflame şirkətinin fəaliyyətinə qatılmağa və ya Oriflame-i həmin şirkətin fəaliyyətinə cəlb etməsinə icazə verilmir. Həyat yoldaşı və ya yaxınları (bu maddənin 6.3-cü bəndində göstərildiyi kimi) digər birbaşa satış şirkətində çalışan direktorlar bu barədə Oriflame-ə məlumat verməlidirlər.

 

6.4 Direktor vəfat edərsə, onun şirkətdəki üzvlüyü müvafiq ölkənin qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən ən yaxın qohumuna irsən keçə bilər. Bu halda yazılı ərizə ölüm anından etibarəm 6 aydan gec olmayaraq təqdim edilməlidir, əks halda Direktorun qeydiyyat nömrəsi terminasiya ediləcək. Varislər Oriflame Brend Partnyorlarının icra etməli olduğu bütün qayda və şərtlərin tələblərini yerinə yetirməyi qəbul etməli və bununla razılaşmalıdırlar.

 

6.5 Direktor Oriflame şirkətinin yazılı şəkildə ifadə edilən bütün əlavə qayda və təlimatlarına əməl etməlidir.

 

 

7. İRAD BİLDİRMƏ PROSEDURU

 

Hazırkı Etik Kodeksin və Qaydaların pozulması haqda iradları Oriflame şirkətinin regional nümayəndəliyinə və/ya bilavasitə regiondakı baş direktora ünvanlaya bilərsiniz. İradlar şöbəsinin rəhbəri Oriflame şirkətinin regional nümayəndəliyinin baş direktorudur.

 

ƏLAVƏ 1.

 

ORIFLAME BREND PARTNYORLARININ İNTERNETDƏ DAVRANIŞ QAYDALARI

 

1. ƏSAS MƏLUMATLAR

 

Hazırkı Nizamnamə Oriflame Brend Partnyorlarının İnternetdə davranış qaydalarını müəyyən edir ki, onun sayəsində Oriflame şirkətinin müəllif hüquqları və onlarla bağlı olan qanunlar və mövcud razılaşmalar pozulmayacaqdır.

 

2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

Oriflame öz Oriflame Brend Partnyorlarına Oriflame saytında şəxsi səhifə, həmçinin satış, məhsullar və biznes imkanların inkişafı üçün mərkəzləşdirilmiş onlayn-alətlər yaratmaq seçimləri təklif edir.

 

Oriflame Brend Partnyorları həmçinin məhsulları əsas istehlakçılara təklif etmək, şəxsi fəaliyyət, məhsullar və biznes-imkanlar barədə məlumat mübadiləsi üçün şəxsi saytlarını yarada bilərlər. Bir şərtlə ki, bu daşıyıcılar onların şəbəkədə şirkətin rəsmi saytları olmadığı barədə dəqiq anlayış formalaşdırsın. Saytın fərdi sahibi, əlaqə məlumatları, həmçinin sitat gətirilərsə, rəsmi mənbəyə linkin olmağı mütləqdir.

 

3. VEB RESURSUN ADI

Oriflame Brend Partnyorları saytın domen/yarımdomen, mobil əlavə, bloq, social şəbəkədəki səhifə ünvanı, videosiqnal kanalının adında “Oriflame” yaxud “Oriflame” sözlərindən, həmçinin Oriflame (Oriflame) firma adının istənilən digər Fonetik imitasiyadan yaxud orqanik axtarışvermədə saytın adından istifadə edə bilməz.

 

Fonetik imitasiya dedikdə, brend adının həriflər, səslər və rəqəmlərlə oynamaq sayəsində (bir yaxud bir neçə hərflərin və/yaxud addakı rəqəmlərin dəyişdirilməsi, əlavə edilməsi və/yaxud silinməsi) klonlaşdırılması nəzərdə tutulur ki, bunun nəticəsində orijinala yaxın səslənmə yaxud yazılış əldə olunur. Məsələn, Oriflame – Oriflem – Orefleym, Oriflame – Orileme və sair.

 

Sosial şəbəkələrdəki bloqlar, hesablar və ya qrupların adında “Oriflame” yaxud “Oriflame” sözü yalnız bir halda istifadə edilə bilər ki, bu adda həmin qrupun (social şəbəkədəki səhifə yaxud bloq) şikrətin rəsmi resursu olmadığı aydın şəkildə nəzərə çatdırılsın. Məsələn: “Oriflame Gəncə Liderlərinin Cəmiyyəti”.

 

4. ORIFLAME BREND PARTNYORUNUN VEB RESURSUNA AİD TƏLƏBLƏR

 

İstənilən veb-resursda (sayt, bloq, social şəbəkədəki səhifə yaxud qrup) yaxud reklam kampaniyasında görünən, açıq-aydın nəzərə çarpan məlumat olmalıdır ki, saytın sahibi – Oriflame-in müstəqil Oriflame Brend Partnyorudur. Oriflame Brend Partnyorunun kontaktları (ən azı soyad, ad, elektron ünvan və telefon) saytın izləyiciləri üçün əlçatan olmalıdır.

 

Oriflame Brend Partnyorunun saytında qeydiyyat seçənəyi mövcuddursa, saytın eyni bölməsində qeydiyyatın şirkətin özü tərəfindən deyil, Oriflame Brend Partnyoru tərəfindən aparıldığı açıq-aydın nəzərə çarpmalı və görünməlidir. (Məsələn, “Aydinov E. qrupuna qeydiyyat” yaxud “Arzuya doğru irəli” komandasına qeydiyyat”).

 

Hazırkı bölümün qaydaları Oriflame Brend Partnyorunun Oriflame-də Oriflame Brend Partnyorunun fəaliyyəti ilə əlaqəsi olmayan şəxsi səhifə, bloq və saytlarına aid deyil.

 

5. TƏRKİBİ VƏ LİNKLƏR

Izləyicilər tərəfindən hər-hansı mümkün anlaşılmazlığın qarşısının alınması məqsədi ilə Oriflame Brend Partnyorları şəxsi saytlarını yaradarkən hər-hansı şəkildə Oriflame-in rəsmi saytının dizaynını kopyalaya bilməz. Sayt, sosial şəbəkələrdəki qruplar, videohostinq kanalı və s. kimi Oriflame-in rəsmi İnternet resurslarından materiallar kopyalayarkən materialın mənbəyinə link vermək mütləqdir.

Oriflame Brend Partnyorlarının Oriflame məhsullarını internet-mağazalarda və auksionlarda, kuponla endirimli satış təklifləri olan saytlarda, məsələn, Ebay.com kimi, satmaq, pulsuz elan saytlarında, məsələn avito.ru kimi, mobil əməliyyat sistemləri üçün əlavələrdə, həmçinin özlərinin şəxsi veb-resurslarında (sayt, bloq, social şəbəkələrdəki səhifələrdə və s.), onlayn-ödəniş qəbulu da daxil olmaqla satmaq, nümayiş etdirmək yaxud yerləşdirmək hüququ yoxdur. Şəxsi veb-resurslarda məhsulların yalnız tövsiyəsinə, onların təsvirinə və sifarişini sonradan Oriflame-in rəsmi saytında qeydiyyatı üçün toplamağa icazə verilir.

Məhsulların onlayn satışının yeganə mümkün üsulu özünün veb-resursunda ona link vermək yolu ilə Oriflame-in rəsmi saytında yaradılmış ŞİM (Oriflame-in Şəxsi İnternet Mağazası) açılmasıdır. "İnternet-Maqazin" məfhumundan istifadə yalnız Oriflame Brend Partyorunun şəxsi səhifəsi üzərindən bu seçimə çıxışı olan bazarlar üçün mümkündür. Bütün digər hallarda "İnternet Maqazin" konsepsiyasının Oriflame Brend Partnyorları tərəfindən şəxsi saytlarda istifadəsinə icazə verilmir.

Oriflame məhsulları şəxsi veb-resurslarda nümayiş və tövsiyə üçün Oriflame çeşidləri sırasına daxil olmayan kənar məhsullar ilə yanaşı yerləşdirilməməlidir.

 

6. FOTO VƏ ŞƏKİLLƏR

 

Oriflame şirkəti öz Partnyorlarına istifadə etməyə icazə verir:

 

 Oriflame-in rəsmi saytında yerləşdirilmiş bütün məhsul şəkillərini

 

 Oriflame-in rəsmi saytında, həmçinin Oriflame kataloqunda yerləşdirilmiş cari kataloq dövrünün digər şəkillərini, istifadə edilmiş şəklin altında şəklin Oriflame saytındakı mənbəyini göstərmək mütləqdir

 

Həmin vaxtda Oriflame-in rəsmi saytında yaxud cari kataloq dövrünün kataloqunda yerləşdirilməmiş kataloq, broşur və digər çap materiallarındakı şəkilləri istifadə etmək olmaz.

 

Oriflame-in istifadə edilmiş bütün materialları yüksək keyfiyyətli olmalıdır.

Yuxarıda sadalanmış obyektlərin istifadə qaydalarının pozulması ilə əlaqədar Oriflame şirkətinə üçüncü şəxslər tərəfindən daxil olan istənilən irad və tələblər Oriflame Brend Partnyoruna yönləndiriləcək.

 

7. ORIFLAME LOQOTİPİ

 

Oriflame loqotipi yalnız şirkətin rəsmi səhifəsində istifadə edilmiş formatda və yalnız səhifənin yuxarı və aşağı kolontitulu şəklində istifadə oluna bilər. Animasiya da daxil olmaqla, loqotipdə istənilən dəyişiklik yolverilməzdir.

 

8. SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ ORIFLAME BREND PARTNYORLARI

 

Oriflame Oriflame Brend Partnyorlarının bloq, social şəbəkələr və digər resurslarda iştirakını alqışlayır. Oriflame Brend Partnyorları 1.3 paraqrafdakı məhsulların xüsusiyyətlərinə dair məlumatın düzgünlüyü hissəsinin tələblərinə əməl edərək Oriflame məhsulları barədə öz rəy və fikirlərini bölüşə bilərlər. Məlumatın və mənbənin linkinin düzgün əks edilməsi üçün şirkətin rəsmi internet resurslarındakı “Dostlarla bölüşmək” funksiyasından istifadə etmək tövsiyə edilir.

9. İNTERNETDƏ İNKİŞAF

Oriflame Brend Partnyorları Nizamnamədə əks olunmuş onlayn-mühitdə fəaliyyət qaydalarına əməl etməklə müstəqil olaraq öz veb-resurslarını inkişaf etdirə bilərlər.

 

Kontekst reklamda (məsələn, Google Adwords xidmətinin köməyi ilə):

 

 Onun Oriflame-in müstəqil Oriflame Brend Partnyoru tərəfindən yaradıldığı əks olunmalıdır.

 Başlıq yalnış olaraq reklamın rəsmi olaraq Oriflame şirkəti tərəfindən yerləşdirildiyi məlumatını verməməlidir.

 Oriflame Brend Partnyoru açar söz kimi “Oriflame” yaxud “Oriflame” sözlərindən, həmçinin Oriflame (Oriflame) firma adının istənilən digər Fonetik imitasiyasından istifadə edə bilməz.

 

Bundan başqa öz veb-resurslarını inkişaf etdirərkən Oriflame Brend Partnyorlarına qadağan edilir:

 

 Artıq qeydiyyatdan keçmiş Oriflame Brend Partnyorlarının elektron poçt yaxud istənilən digər rəqəmsal və qeyri-rəqəmsal cəlbetmə üsulları ilə məqsədyönlü cəlb edilməsi.

 

 Qeyri-tematik forumlarda avtomatik paylaşımlar etmək, botlardan istifadə, yəni ki, spam-ismarıcların avtomatik paylaşımları yaxud sosial şəbəkə istifadəçilərinin qrupa/səhifəyə əlavə edilməsi yaxud “layk” yığmaq kimi avtomatik fəaliyyətin yerinə yetirilməsi.

 

 Elektron poçt və digər rəqəmsal və qeyri-rəqəmsal kanallarla təlimləndirici materiallar da daxil olmaqla Oriflame Brend Partnyoruna yönəldilmiş kənar mallar və ya xidmətlərin inkişafı, Uğur Planında göstərilənlər və/yaxud Oriflame tərəfindən təsdiq ediləndən başqa.

 

 Gəlir əldə etmək üçün Oriflame Brend Partnyorlarının də cəlb edildiyi pullu təlimlər və vebinarların keçirilməsi.

 

 “Oriflame” yaxud “Oriflame” sözlərindən, həmçinin Oriflame (Oriflame) firma adının istənilən digər Fonetik imitasiyasından istifadə olunan aparıcı sorğuların reklam şirkətlərində alınması.

 

Oriflame Brend Partnyorlarının İnternetdə davranış qaydalarına əməl etmə üzrə daha ətraflı məlumat və praktik nümunələr Oriflame Brend Partnyorunun İnternetdə işi haqqında məlumat kitabçasında göstərilmişdir.

 

ƏLAVƏ 2. ÜNSİYYƏT QAYDALARI

 

MÜŞTƏRİLƏR / POTENSİAL ORİFLAME MƏSLƏHƏTÇİSİ İLƏ ÜNSİYYƏT ZAMANI LAZIMDIR:

- Lazımdır: Özünü və Oriflame şirkətini təmsil etmək, faydalı məlumatları, məhsullar haqqında fikirləri bölüşmək, Oriflame xidmətlərini təqdim etmək.

- Lazımdır: Müştərilərə öz təkliflərinin məqsədini izah etmək və Oriflame məhsullarının növləri barədə məlumat vermək.

- Lazımdır: suallara doğru və düzgün cavab vermək.

- Lazımdır: iradları yalnız Oriflame məhsullarına yönəltmək. Müştəriyə məhsul haqqında ətraflı məlumat əldə etmək və iradlarını bildirmə qaydaları üçün Oriflame veb saytına link göndərmək.

Lazımdır: Müştərilərə, digər Oriflame Brend Partyorlarına hörmət etmək. Şiddət göstərməmək, irqçi, cinsi əsaslarla ekstremist hərəkətlər etməmək; qeyri-etik ifadələr işlətməmək. Digərlərinin şəxsi həyatına, həmçinin siyasət, din və s. ilə bağlı mövzulara ehtiramla yanaşmaq.

Lazımdır: müştərinin tələbi ilə onunla ünsiyyəti dayandırmaq

Lazımdır: Müştərilərin şəxsi məlumatlarının toplanması və saxlanılmasını şəxsi məlumatların qorunması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yalnız zəruri halda həyata keçirmək- Lazımdır: Oriflame şirkətinin məlumatlarının gizliliyinin qorunması. Oriflame-in saytında yayımlanan rəsmi materiallardan sitat gətirilən zaman mənbə üzrə istinad linki göstərilməlidir. (məsələn, «saytda dərc olunub www.oriflame.az, 2018»). Misal olaraq, məhsulun növbəti buraxılışı və ya işə cəlb etmə layihələri kimi konfidensial materiallar rəsmi dərc olunana qədər çap olunması qadağandır.

- Lazımdır: məhsulun satışı zamanı:

- müştəriyə məhsulun qiyməti, ödəniş şərtləri, çatdırılma müddəti haqqında düzgün məlumat vermək;

- müştəriyə sifarişin yazılı formasını təqdim etmək;

- müştəriyə sifarişdən imtina müddətini, həmçinin, yeni kimi təkrar satılan köhnə məhsulların geri qaytarılması və pul zərərinin qarşılanmasını bildirmək;

- Oriflame məhsullarına zəmanət vermək, satışdan sonrakı xidməti göstərmək və müvafiq rəsmiləşdirmə prosesini həyata keçirmək.

- Lazımdır: məhsulun nümayişi zamanı:

- faktiki qazancın və satışın insanın özündən, onun bacarığından, satışa sərf etdiyi vaxtdan asılı olduğu barədə məlumatlandırmaq;

- məhsulun yayılma/satışından gəlir əldə etmə yolları haqqında lazımi məlumat vermək.

- Oriflame-in innovativ məhsulların hazırlanmasına fokuslanmış birbaşa satış kompaniyası oluduğunu öz müştərisinə xatırlatmaq. Oriflame keyfiyyətli məhsul və biznes qurma imkanı təklif edir. Bu biznes həm maddi vəziyyəti, həm də şəxsi keyfiyyətləri inkişaf etdirməyə imkan yaradır.

MÜŞTƏRİ /ORIFLAME- İN POTENSİAL MƏSLƏHƏTÇİSİ İLƏ ÜNSİYYƏT ZAMANI LAZIM DEYİL:

- Lazım deyil: məhsulun əldə edilməsi və ya komandaya qoşulması üçün müştəriyə təzyiq göstərmək.

- Lazım deyil: məhsulun xüsusiyyətlərini artırmaq. Məhsuldan istifadə təcrübəsini düzgün və ədalətlə bildirmək, daim Oriflame-in təqdim etdiyi məhsul haqqında məlumatı bölüşmək..

- Lazım deyil: Oriflame məhsullarının xüsusiyyətləri, gəlirin böyüklüyü, təcrübə haqqında faktları şişirtmək.

- Lazım deyil: müştərini yanıltmaq, təzyiq göstərmək.

Lazım deyil: müştərinin sualına cavab verə bilməmə və ya cavabında əmin olmaqdan utanmaq. “Oriflame”in satışa dəstək xidmətinə müraciət edib düzgün cavabı dəqiqləşdirin, sonra müştəriyə cavab verin.

- Lazım deyil: başqa şirkətlərin məhsulları ilə müqayisə aparıb müştərini çaşdırmamaq. Müqayisə kriteriyaları faktlara əsaslanmalı, isbatı mümkün olmalıdır.

- Lazım deyil: başqa şirkətlərin iş etibarına xələl gətirmək, başqa şirkətlərin müştərilərini cəlb edərək təşviqat aparmaq.

- Lazım deyil: başqa müştərilər cəlb etmək şərti ilə insanı malı daha ucuz yaxud əvvəlki qiymətində almağa təşviq etmək.

Etik Kodeksi yükləmək