Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Səbətdəki məhsullar
Points to spend in the

Bizim yanaşmamız

Davamlı inkişaf prinsipinin realizə olunması

 

Biz ilk dəri qulluğu üzrə vasitələrdə təbii bitki ekstraktlarından istifadə edənlərdən biriyik, makisimal dərəcədə bərpa olunan təbii resurslardan istifadə etmək üçün yollar axtarırıq. Çox şeyin əldə olunmasına baxmayaraq  anlayırıq ki, bu uzun yoldur və hədəfə çatmaq üçün ediləsi hələ az şey yoxudur. Ümumiyyətlə Oriflame davamlı inkişafın üç aparıcı istiqamətini ayırır.

Müvəffəqliyyətli insanlar

Biz insanlara qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq imkanlarını tapmağa kömək etməyi çox istəyirik. Əməkdaşların, məsləhətçilərin, təchizatçıların, müştərilərin və yaratdığımız birliyin yardımı ilə insanlara müvəfəqiyyətli olmalarına kömək edə bilərik.  

Keyfiyyətli məhsullar

Biz ən yüksək sosial, etik və ekoloji standartlara uyğun məhsullar işləyib hazırlayaraq və istehsal edərək gözəllik və çiçəklənmə bəxş etmək istəyirik.

Çiçəklənən planet

Ekoloji tələblərə riayət etmək yanız bizim şəxsi əməllərimizdə deyil, həmçinin bütün məsullarımızın yaradılması, istehsalı və nəqli mərhələlərindədir. Bizim başlıca işimiz maksimum dərəcədə bərpaolunan resursların və ekoloji materialların istifadəsi, atmosferə və hidrosferə az tullantı imkanlarıdır, həmçinin istənilən tullantının miqdarını maksimal dərəcədə azaltmaqdır. Davamlı inkişaf barədə daha çox məlumat burada