Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Səbətdəki məhsullar
Points to spend in the

Davamlı inkişaf

Biz əslən İsveçdənik və təbiət qəlbimizdə xüsusi bir yerə sahibdir. Kim olduğumuzun və necə yaşadığımızın vacib bir hissəsi təbiətdir. Ona olan sevgi və hörmət, məsuliyyətlə yaradılmış gözəllik məhsullarına olan ehtirasımızda və davamlı inkişaf ideyalarına sadiqliyimizdə əks olunur.Daha yaxşı bir gələcək üçün

İqlimin qorunmasına, meşələrin qorunmasına və okeanlara qayğı göstərilməsinə kömək edən təşəbbüslərə diqqət yetirərək məhsullarımızın və istehsal proseslərimizin mümkün qədər davamlı olmasını təmin etməyə çalışırıq.


İqlim dəyişikliyinə şüurlu yanaşma


CO2 emissiyalarının azaldılması daimi prioritetimizdir və ətraf mühitə təsirimizin azaldılması üçün əsasdır. Son 10 ildə bir çox iqlim təşəbbüsümüz sayəsində CO2 emissiyalarını% 48 (38,000 tCO2e) azaldıq. Bunlardan biri bütün fabriklərimizdə və sahələrimizdə bərpa olunan mənbələrdən 100% yaşıl elektrik enerjisinə keçiddir. Bundan əlavə, bütün istehsal müəssisələrindən çıxan qalıq karbon dioksid emissiyalarının 100% -ni əvəzləyirik.

Meşələrə qulluq


İsveçdə biz geniş bir yaşıl meşə mənzərəsində yaşayırıq, bu səbəbdən də meşələrimizə və bizə verdikləri qaynaqlara və maddələrə dəyər veririk. Bu səbəbdən karton və kağız ambalajlarımızın 99% -i ya təkrar emal edilir və ya FSCTM sertifikatlı kağız fabriklərində istehsal olunur (Meşə İdarəetmə Şurası sertifikalıdır). Dünyada meşələrin bərpası və qorunması proqramları ilə hər il 6 milyondan çox ağac əkirik və qoruyuruq, planetimizin iqliminin qorunmasına kömək edirik.

Su qurban vermədən gözəllik


Su kosmetik reseptlərin əsas tərkib hissəsidir, buna görə də ondan ağıllı şəkildə istifadə etmək və mümkün olduğu yerə qənaət etmək üçün çox çalışırıq. 2015-ci ildən bəri vahid istehsal başına su istehlakını 18% azaltdıq.