Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Əsas
  2. Kömək
  3. Çatdırılma, ödəniş
  4. Cərimələr nə vaxt tutulur?

Cərimələr nə vaxt tutulur?

Vaxtında ödənməyən sifariş üçün cərimə tutulur:
   •   Sifarişi ödəmək üçün 3 gün verilir, ödəmə müddəti bitdikdən sonra 5 AZN cərimə tutulur.   
   •   Sifariş artıq toplanmışdırsa, lakin Brend-partnyor sifarişdən imtina edərsə, sifarişdən imtinaya görə 5 AZN cərimə hesablanır.