"Dəb ikonası" donuq dodaq boyası
Məhdud buraxılış
Giordani Gold

"Dəb ikonası" donuq dodaq boyası

  • Çay Qızılgülü
  • Mərcanı Çəhrayı
  • Sübh Qızılgülü
  • Dolğun Moruğu
  • Şirəli Giləmeyvə
  • Tünd Qırmızı