Okean və tropiklər

Əlvan şərf-transformerlərin, dəniz üslubunda klassik aksessuarların köməyi ilə bir hərəkətə tərzini dəyiş.