HİDROLİZLƏNMİŞ ZÜLAL VƏ KEYL EKSTRAKTI NORTH FOR MEN POWER MAX-IN İKİ ƏSAS İNQREDİYENTİDİR, ONLARIN BİRLƏŞMƏSİ DƏRİNİ TONUSLAŞDIRIR VƏ ENERJİ İLƏ DOLDURUR. HİDROLİZLƏNMİŞ ZÜLAL - DƏRİ NƏMLİLİYİNİN VƏ ELƏSTLİKLİYİN LAZIMLI SƏVİYYƏSİNİ QORUYAN TƏBİİ BİTKİLİ ZÜLAL ƏLAVƏSİDİR. C VİTAMİNİ İLƏ ZƏNGİN OLAN KEYL EKSTRAKTI İSƏ DƏRİNİ ENERJİ İLƏ DOLDURA BİLƏN GÜCLÜ ANTIOKSIDANT KİMİ TANINIR.