Azart, macəralar və qələbə - təbiətin sənin gücünü sınadığı və onu fəth etdiyin səhra qayalarından və günəşdən dolan düzənliklərdən ilhamlanan limon və ənbər notları ilə kişilər üçün təravətli ətir.