Eclat Amour Toujours

Həmişə bir yerdə, həmişə yaxın… Bu eşq hekayənizdir, bu ikiyə bölünən bir əbədiyyətdir, bu Amour Tojours!