zərif, romantik

Daxilindəki kəpənəklər
Zərif asılqan: qızılgül qızıl qanadları olan oyanmış kəpənəyin qucağında qızılgül kvars. İsti rənglərin kontrastı bu boyunbağını romantik obrazların əvəzsiz atributuna çevirir.
Daxilindəki kəpənəklər
Zərif asılqan: qızılgül qızıl qanadları olan oyanmış kəpənəyin qucağında qızılgül kvars. İsti rənglərin kontrastı bu boyunbağını romantik obrazların əvəzsiz atributuna çevirir.