Transformasiya sənəti
Uğurdan bir dəqiqə belə ayrılma! Mavi kristallarla və təbii qara şpinellə bəzədilmiş bu zərif parəbüzəni asqı və ya broş kimi istifadə et.
Transformasiya sənəti
Uğurdan bir dəqiqə belə ayrılma! Mavi kristallarla və təbii qara şpinellə bəzədilmiş bu zərif parəbüzəni asqı və ya broş kimi istifadə et.